Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valvira kerää palautetta vanhustenhuollon valvonnasta

Valvira kerää palautetta vanhustenhuollon valvonnasta

2.7.2013 10:54 / Uutinen

Uusi vanhuspalvelulaki tuli voimaan heinäkuun alussa. Vanhuspalvelujen tuottajat vastaavat ensisijaisesti itse siitä, että heidän tuottamansa palvelut ovat lainsäädännön ja lupaehtojen mukaisia. Palveluja valvovat myös kunnat, aluehallintovirastot ja Valvira. Valvira on asettanut lain toimeenpanon tukemista, seurantaa ja arviointia varten hankkeen, jossa selvitetään, miten iäkkäiden ihmisten hoito ja hoiva toteutui ennen lain voimaantuloa, ja miten se toteutuu vuoden 2014 lopulla. Hanke toteutetaan yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. THL on kerännyt tiedot vanhustenhuollon tilanteesta tämän vuoden keväällä, ja seuraavan kerran tiedot kerätään ensi vuoden syksyllä, jotta nähdään, miten lain toimeenpano on alkanut vaikuttaa.

Valvira käyttää kevään kyselyn tuloksia apunaan valmistellessaan uutta vanhustenhuollon valvontaohjelmaa. Valvira on avannut myös sähköpostilaatikon, jonkaa kautta vanhukset ja heidän omaisensa voivat lähettää näkemyksiään ja toiveitaan vanhustenhuollon valvonnasta. Toivomme saavamme kirjoituksista vinkkejä myös valvontaohjelmaa varten.

Lue lisää sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteesta http://www.stm.fi/tiedotteet/tiedote/-/view/1860065#fi

Lisätietoja:

Ylitarkastaja, ryhmäpäällikkö Eine Heikkinen, puh. 0295 209 323
Suunnittelupäällikkö, ryhmäpäällikkö Hanna Toiviainen, puh. 0295 209 619
Sosiaalineuvos Hanna Ahonen, puh. 0295 209 603