Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valvira kehottaa tarkastamaan vedenjakeluverkkojen ilmanpoistotilat

Valvira kehottaa tarkastamaan vedenjakeluverkkojen ilmanpoistotilat

19.12.2016 10:15 / Uutinen

Valvira kehottaa kuntien terveydensuojeluviranomaisia yhteistyössä talousvettä toimittavien laitosten kanssa tarkastamaan, onko vedenjakeluverkoissa sellaisia ilmanpoistotiloja, joiden rakenne mahdollistaa jäteveden tai huleveden sekoittumisen talousveteen.

Viemäri- ja talousveden ilmanpoistoventtiileitä ei saa asentaa samaan kaivoon, muuhun yhteiseen tilaan tai yhteyden omaaviin säiliöihin. Talousveden saastuminen ilmanpoistoventtiilin kautta on mahdollista vesijohtoverkon alipainetilanteessa, jos laitetilaan pääsee kertymään jäte- tai hulevettä.

Terveydensuojelulain mukaan vedenottamo sekä veden käsittely-, varastointi- ja jakelulaitteet on suunniteltava, sijoitettava ja rakennettava ja niiden haltijan on hoidettava niitä siten, että talousvesi on terveydelle haitatonta.

Valvira on laatinut kuntien terveydensuojeluviranomaisille vedenjakeluverkkojen ilmanpoistotilojen tarkastamisesta kirjeen yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Suomen vesilaitosyhdistys ry:n ja Suomen vesihuolto-osuuskunnat ry:n kanssa.

Lue lisää

Vedenjakeluverkkojen ilmanpoistokaivojen tarkastaminen (pdf)

Lisätietoja:

Jaana Kilponen, ylitarkastaja
puh. 0295 209 621
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi