Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valvira kannattaa soveltuvuuskokeiden pakollisuutta

Valvira kannattaa soveltuvuuskokeiden pakollisuutta

18.1.2019 10:49 / Uutinen

Valvira on lausunut opetus- ja kulttuuriministeriölle, että pääsy- ja soveltuvuuskokeet tulisi säätää pakollisiksi, kun henkilö hakee opiskelemaan alalle, jolla on vaikutusta potilas- ja asiakasturvallisuuteen. Soveltuvuuskokeen tulisi olla sellainen, jolla hakijan terveydentila, mahdollinen ongelmakäyttäytyminen ja päihteiden käyttö voidaan riittävän hyvin havaita. Valviran kannan taustalla on havainto siitä, että valvonnan kohteena on vuosittain mittava joukko vastavalmistuneita ammattihenkilöitä, joilla on havaittu muun muassa merkittäviä päihde- tai mielenterveysongelmia jo opintoaikana.  

Valvira pitää opiskelijan oikeusturvan kannalta välttämättömänä, että pääsy- ja soveltuvuuskokeet olisivat yhteismitallisia. Lisäksi näitä tulisi jatkuvasti kehittää ja kerätä pääsy- ja soveltuvuuskokeiden vaikuttavuudesta tutkimustietoa. Lopuksi Valvira toteaa, että pääsy- ja soveltuvuuskokeista huolimatta opintojen aikana opiskelijoilla voi ilmaantua sairauksia, ongelmia ja häiriöitä, joiden tunnistamiseen ja hoitoon on oppilaitoksessa kiinnitettävä huomiota.

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle (pdf)

Lisätietoja:

Maarit Mikkonen, ryhmäpäällikkö
puh. 0295 209 561

Jussi Holmalahti, johtaja
puh. 0295 209 500

etunimi.sukunimi@valvira.fi