Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valvira julkaisi uutta avointa dataa

Valvira julkaisi uutta avointa dataa

16.4.2021 10:00 / Uutinen

Valvira on julkaissut sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden lukumäärätilastoja avoimen datan palvelussa. Aineistossa on ammattihenkilöiden keskusrekisterissä voimassa olevien ammattioikeuksien lukumäärät jaoteltuna kahteen ikäryhmään – alle 65-vuotiaat sekä 65-vuotiaat ja sitä vanhemmat. Määrät ovat vuoden viimeisen päivän tilanteen mukaisia. Tilastoissa voi yhdellä rekisteröidyllä olla voimassa rinnakkaisia ammattioikeuksia.

”Terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteri Terhikki ja sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteri Suosikki ovat Valviran ylläpitämiä merkittäviä kansallisia rekistereitä. Niihin liittyvät julkiset palvelut ovat toimineet hyvin ja olleet ahkerassa käytössä. Rekistereihin perustuvan avoimen datan julkaiseminen on merkittävä askel ammattioikeuksiin liittyvässä kehittämisessä Valvirassa”, toteaa johtaja Jussi Holmalahti.

Ammattihenkilöiden keskusrekisteri ja tilastolukumäärät eivät sisällä työssäolotietoja.

Tilastoihin on pääsy Valviran verkkosivuston kautta (valvira.fi).

Aiemmin Valvira on julkaissut avointa dataa alkoholielinkeinorekisterin tietosisällöistä, kuten alkoholijuomien anniskelupaikoista ja vähittäismyyntipaikoista, tukkumyyjistä, valmistajista sekä hyväksytyistä anniskelualueista.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Eeva Sallinen, etunimi.sukunimi@valvira.fi