Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valvira jatkaa Lifecare-tietojärjestelmän korjaustoimien tiivistä seurantaa

Valvira jatkaa Lifecare-tietojärjestelmän korjaustoimien tiivistä seurantaa

19.3.2018 11:00 / Uutinen

Tieto Oyj:n Lifecare-tietojärjestelmään liittyvien häiriöiden selvitys- ja korjaustoimet ovat edenneet. Järjestelmään on tehty lääkitystietoihin liittyvän ongelman korjaava päivitys, joka on otettu käyttöön Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä. Tiedon antaman ilmoituksen mukaan korjaava päivitys otetaan käyttöön myös muissa organisaatioissa lähiaikoina. Lisäksi Tieto valmistelee korjauksia järjestelmän käytettävyysongelmiin. Tämän hetken selvityksen perusteella lääkitystietojen virheen uusiutumismahdollisuus on minimoitu käyttäjien ohjeistuksella ja Tiedon seurantatoimenpiteillä. Valvira arvioi, että tietojärjestelmän käytön rajoittamisesta aiheutuisi tällä hetkellä käytön jatkamista suurempi riski potilasturvallisuudelle.

Valviraan ei ole toistaiseksi ilmoitettu virheellisten lääkityslistojen käytöstä aiheutuneista potilasvahingoista.

Valvira seuraa yhdessä muiden viranomaisten kanssa tiiviisti Lifecare-tietojärjestelmässä todennettujen virheiden korjaustoimia. Tiedon Lifecare-tietojärjestelmässä havaittiin lääkitystietoihin liittyvät vakava virhemahdollisuus 1.3.2018 ja uusi virhemahdollisuus 5.3.2018.

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden tulee tehdä terveydenhuollon laitteiden aiheuttamista vakavista vaaratilanteista ja virheellisistä toiminnoista Valviraan vaaratilanneilmoitus. Lifecare-tietojärjestelmää käyttäviltä terveydenhuollon yksiköiltä on tullut useampia vaaratilanneilmoituksia, joihin järjestelmän valmistaja Tieto antaa oman vastineensa. Valvira tulee pyytämään Tiedolta myös kirjallisen selvityksen ongelmien syistä ja korjauksista. Valvira arvioi tämän jälkeen valmistajan toimenpiteiden riittävyyden.


Lue lisää:

Tiedon Lifecare-järjestelmän lääkemääräysten uusinnassa ilmennyt häiriö aiheuttanut virheellisiä lääkemääräyksiä ja -listoja (Tieto Oyj:n tiedote 8.3.2018)

Tieto keskittyy tehostetusti Lifecare-järjestelmän laadun varmistamiseen (Tieto Oyj:n tiedote 19.3.2018)


Lisätietoja:

Antti Härkönen, yli-insinööri
puh. 0295 209 530

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi