Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valvira ja Lounais-Suomen aluehallintovirasto tekivät tarkastuskäynnin Kupittaan sairaalaan

Valvira ja Lounais-Suomen aluehallintovirasto tekivät tarkastuskäynnin Kupittaan sairaalaan

30.5.2017 14:03 / Uutinen

Valvira ja Lounais-Suomen aluehallintovirasto tekivät 29.5.2017 tarkastuskäynnin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Turun psykiatrian tulosyksikön Kupittaan sairaalaan. Tarkastus tehtiin osana Kupittaan psykiatrisen sairaalan jälkivalvontaa. Psykiatrisen sairaalan organisaatio on uudistunut 1.5.2017 ja se on liitetty osaksi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriä.

-    Keskityimme tarkastuksella vanhuspsykiatriseen osastoon ja vaikeiden psykoosien hoito-osastoon, kertoo Valviran ylilääkäri Kaisa Riala.
-    Kupittaalla on tehty paljon työtä vanhuspsykiatrisen osastohoidon kehittämiseksi, esimerkiksi muistisairaille on perustettu erillinen hoitoyksikkö. Aiemmin muistihäiriöpotilaiden asianmukainen hoitopolku puuttui.

Valvontaviranomaiset haastattelivat tarkastuskäynnillä sekä henkilökuntaa että potilaita. Mitään potilaiden kaltoinkohteluun viittaavaa ei noussut esiin.

-    Potilaat olivat hoitoon tyytyväisiä. Moni kuitenkin totesi osastoilla olevan varsin levotonta, Riala sanoo.
-    Kupittaalla on syytä kiinnittää huomiota tilojen ja henkilöstön riittävyyteen. Liian niukat henkilöstöresurssit saattavat lisätä rajoitus- ja pakkotoimenpiteiden käyttöä.

Valvira seuraa edelleen tiiviisti Kupittaan psykiatrisen sairaalan tilannetta yhdessä Lounais-Suomen aluehallintoviraston kanssa.

-    Nyt analysoimme tarkastuskäynnin tulokset. Todennäköisesti pyydämme sairaalasta myös mm. tehtyyn organisaatiomuutokseen liittyviä lisätietoja, Riala kertoo.
-    Päätämme jatkotoimista käynnillä tehtyjen havaintojen arvion ja lisäselvitysten perusteella.

Lue lisää:

Valvira on tehnyt päätöksen Kupittaan psykiatrista sairaalaa koskevassa valvonta-asiassa (22.6.2016)

Selvitys Kupittaan sairaalan toiminnasta etenee (6.4.2016)

Valvira ja Lounais-Suomen AVI tarkastavat Turun kaupunginsairaalan vanhuspsykiatrian osaston toiminnan (19.2.2016)

Lisätietoja:

Kaisa Riala, ylilääkäri
puh. 0295 209 381

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi