Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valvira ja aluehallintovirastot keventävät tilapäisten anniskelulupien hakua

Valvira ja aluehallintovirastot keventävät tilapäisten anniskelulupien hakua

3.12.2015 13:16 / Uutinen

Alkoholihallinnon valtakunnallisen valvontaohjelman painopisteinä ovat vuosina 2015–16 tilapäisten tapahtumien alkoholijuomien anniskeluun liittyvät asiat. Valvira ja aluehallintovirastot ovat selvittäneet vuoden 2015 aikana, mitä haasteita nykyisiin käytäntöihin liittyy tilapäisen anniskeluluvanhakijan, kuten tapahtumajärjestäjän, näkökulmasta.  

Osa anniskeluun liittyvistä parannus- ja kevennysesityksistä toteutetaan jo vuoden 2016 aikana, kun taas osa edellyttää muutoksia alkoholilainsäädäntöön. Yhteenveto esille nousseista kehittämiskohteista on toimitettu sosiaali- ja terveysministeriöön otettavaksi huomioon alkoholilain kokonaisuudistuksen yhteydessä.

Vuonna 2016 Valvira ja aluehallintovirastot vähentävät tapahtumajärjestäjien hallinnollista taakkaa keventämällä anniskelulupaprosessia ja viestimällä entistä tehokkaammin prosessin kevennyksistä. Vastedes alkoholilupaviranomaiset hankkivat anniskelun lupahakemusten käsittelyä varten tiedot suoraan muiden viranomaisten rekistereistä. Aluehallintovirastot tiivistävät myös yhteistyötään arvioidessaan toistuvasti tai useamman aluehallintoviraston alueella anniskelulupaa hakevien luvan saannin edellytyksiä.

 - Käytännössä muutokset näkyvät anniskeluluvan hakemiseen vaadittavien liitteiden määrän vähenemisenä ja lupaprosessin virtaviivaistumisena, sanoo Valviran ryhmäpäällikkö Kari Kunnas.

Tapahtumista annettavan myynti-ilmoituksen määräaikaa pidennetään samalla kymmenestä päivästä kuukauteen tapahtumajärjestäjien toiveiden mukaisesti. Aluehallintovirastojen alkoholitarkastajia kannustetaan järjestämään alueellisia infotilaisuuksia tilapäisten tapahtumien järjestäjille sekä osallistumaan aktiivisesti yhteistyöhön muiden viranomaisten ja tapahtumajärjestäjien kanssa entistäkin parempien ja turvallisempien tapahtumien toteuttamiseksi.

Lisätietoja:
Kari Kunnas, ryhmäpäällikkö
puh. 0295 209 610
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi

Alkoholihallinnon valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2016