Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valvira ja aluehallintovirastot eivät valmistele kieltoa potilaan kutsumisesta vastaanotolle nimeä käyttämällä

Valvira ja aluehallintovirastot eivät valmistele kieltoa potilaan kutsumisesta vastaanotolle nimeä käyttämällä

17.6.2013 12:15 / Uutinen

Julkisuudessa on esiintynyt tietoja, joiden mukaan Valvira ja aluehallintovirastot (AVI) olisivat salassapitosyihin vedoten valmistelemassa kieltoa käytännölle, jossa lääkäri kutsuu potilaan vastaanotolleen käyttäen tämän nimeä.

Valvontaviranomaisille on kanneltu siitä, että nimellä kutsuminen loukkaisi potilastietojen salassapitoa. Valvira ja aluehallintovirastot ovat sopineet siitä, että asiasta keskustellaan syksyllä virastojen yhteisessä, säännöllisin väliajoin järjestettävässä kokouksessa. Minkäänlaista valmistelua nykyisen käytännön kieltämisestä ei Valviran ja AVIen kesken ole käynnissä. Lounais-Suomen aluehallintovirasto on yksittäisen kantelutapauksen yhteydessä antanut alueellaan ohjeen, että potilasta ei pitäisi kutsua vastaanotolle nimeltä mainiten.

Lisätietoja:

Suunnittelupäällikkö, ryhmäpäällikkö Hanna Toiviainen, puh. 0295 209 619