Joukko ihmisiä
Valittu osio: Valvojan vinkkelistä

Sisältöjulkaisija

null Valvira ja aluehallintovirastot edistävät alkoholilupaviranomaisina turvallisia ja viihtyisiä kesätapahtumia

Valvira ja aluehallintovirastot edistävät alkoholilupaviranomaisina turvallisia ja viihtyisiä kesätapahtumia

Marja-Liisa Partanen 18.12.2014 / päivitetty 9.4.2015 15:46

Vuonna 2015 alkoholihallinnon valvontaohjelma painottaa tilapäisten anniskelutapahtumien suunnittelua ja toimeenpanoa yhteistyössä eri viranomaisten sekä tapahtumanjärjestäjien ja anniskeluluvanhaltijoiden kanssa. Valvontaohjelmaa voidaan käyttää keinona nostaa esiin ja ottaa käyttöön toimivia paikallisia yhteistyömuotoja.

Tavoitteena on parantaa yhteistyötä alkoholiviranomaisten, muiden viranomaisten, tapahtumanjärjestäjien ja anniskeluyrittäjien kesken. Alkoholiviranomaisten toimintatapoja tarkistetaan kokemusten perusteella ja esitetään mahdollisia muutoksia alkoholilainsäädäntöön. Turvallisten ja viihtyisien tapahtumien järjestäminen on sekä elinkeinon että viranomaisten tavoitteena.

Tulevaisuudessa yhteistyön, valvonnan ja sen edellyttämän ohjauksen toimintatapoja on kehitettävä ja parannettava vaikuttavuutta entisestään.

Alkoholihallinto keskittyy erityisesti kesän tilapäisten anniskelutapahtumien lupahallintoon ja valvontaan. Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi urheilu-, harraste-, musiikki- ja muut kulttuuri- tapahtumat. Suurimmat kesäfestivaalit keräävät kymmeniä tuhansia vieraita. Aluehallintovirastot myöntävät vuosittain noin 900 tilapäistä anniskelulupaa ja noin 450 tilapäistä anniskeluluvan muutosta. Suurimmissa tilapäisissä tapahtumissa anniskellaan alkoholijuomia yli miljoonalla eurolla. Vuonna 2013 66 luvalla anniskeltiin yli sadalla tuhannella eurolla.

Tapahtumia käsitellään runsaasti myös sosiaalisessa ja perinteisessä mediassa. Jännitteet tapahtumien ja viranomaisten välillä nousevat esiin erityisesti mediassa. Alkoholihallinto on saanut osansa tästä kiinnostuksesta. Me pyrimme vähentämään näitä jännitteitä valvontaohjelmatyöllä.

Alkoholin kokonaiskulutuksen korkea taso Suomessa aiheuttaa sekä sosiaalisia, runsaaseen kertakäyttöön liittyviä akuutteja haittoja että terveydellisiä, pitkään jatkuneeseen runsaaseen käyttöön liittyviä kroonisia haittoja. Viranomaisvalvonta sekä elinkeinon omavalvonta ovat hinnan ja saatavuuden säätelyn ohella tehokkaita alkoholipoliittisia keinoja ehkäistä alkoholista aiheutuvia haittoja yhteiskunnalle.

Alkoholijuomien anniskelun ja vähittäismyynnin viranomaisvalvontaa on vähennetty viime vuosina. Tulevaisuudessa yhteistyön, valvonnan ja sen edellyttämän ohjauksen toimintatapoja on kehitettävä ja parannettava vaikuttavuutta entisestään. Meidän on aiempaa selkeämmin kohdistettava valvontaa tunnistettujen riskien perusteella, unohtamatta kuitenkaan lupahallintoa ja siihen liittyvää ennakoivaa valvontaa.

Valvira on valmistellut alkoholihallinnon kolmannen valtakunnallisen valvontaohjelman vuosille 2015-2016 yhdessä aluehallintovirastojen kanssa. Valvontaohjelma koostuu yleisestä osasta sekä vuosittain vaihtuvista pääpainopistealueista. Tällä valvontaohjelmakaudella me odotamme toimenpiteitä alkoholilainsäädännön uudistamiseksi.

Marja-Liisa Partanen

ylijohtaja, Valvira