Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valvira ei puutu Philip Morrisin tiedotuskampanjaan

Valvira ei puutu Philip Morrisin tiedotuskampanjaan

24.9.2013 15:30 / Uutinen

Valvira ei puutu tässä vaiheessa Philip Morrisin tiedotuskampanjaan. Kampanjassa tupakka-askeihin on laitettu irtolipukkeita, joissa käsitellään tupakkatuotedirektiiviin ehdotettuja muutoksia. Valvira katsoo, että tällä hetkellä kampanjassa on kysymys sellaisesta tiedottamisesta kuluttajille, joka ei ole tupakkalaissa kiellettyä. Kampanja voidaan kuitenkin katsoa tupakkalain tarkoittamaksi kielletyksi toiminnaksi, jos se on omiaan edistämään tupakkatuotteiden myyntiä.

Valvira seuraa tilannetta ja ryhtyy toimenpiteisiin, jos ilmenee, että asiassa on kysymys tupakkalaissa kielletystä myynnin edistämisestä.

Valvira on lähettänyt Philip Morrisille kirjeen, jossa sitä kehotetaan ottamaan huomioon tupakkalain asettamat rajoitukset.

Lisätietoja:

Lakimies Sofia Kuitunen, puh. 0295 209 618