Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valvira ei kannata henkilöstömitoituksen alentamista iäkkäiden palveluissa

Valvira ei kannata henkilöstömitoituksen alentamista iäkkäiden palveluissa

31.5.2016 14:34 / Uutinen

Hallitusohjelman tavoite alentaa vanhusten ympärivuorokautisen hoivan henkilöstömitoitusta nykyisestä 0,5:stä 0,4 työntekijään asukasta kohti merkitsee huomattavaa työntekijämäärän alentumista tehostetun palveluasumisen toimintayksiköissä. Alentamalla vähimmäismitoitusta asiakkaiden oikeus hyvään ja laadukkaaseen hoivaan ja hoitoon ei toteudu. Tämä liittyy toimintaympäristön muutokseen: Kun ikääntyneet ihmiset asuvat kotona entistä pidempään, tulevat he ympärivuorokautisten palvelujen piiriin entistä huonokuntoisempina. Näin ollen henkilöstömitoituksen alentamiselle ei ole perusteita, toteaa Valvira lausunnossaan koskien ehdotusta tarkistaa hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi vuonna 2013 annettua laatusuositusta.

Toimintayksikön vastuuhenkilön roolia on syytä korostaa: Valvonta on entistä enemmän yksiköiden omavalvontaa ja johtaja vastaa omavalvonnan toteutumisesta ja henkilöstön sitouttamisesta siihen.  Valviran keväällä 2016 tekemän ikäihmisten kaltoinkohtelukyselyn perusteella voidaan todeta, että omavalvonta ja siihen liittyvät ohjeet ja niiden noudattaminen vähentävät mm. asiakkaisiin kohdistuvaa kaltoinkohtelun riskiä toimintayksikössä. Laadukkaan johtamisen varmistamiseksi lähiesimiesten työtehtäviin ei voida sisällyttää nykyistä enempää hoito- ja hoivatehtäviä.

Tavoitteena tulee olla, että palvelun laatua arvioidaan suhteessa siihen, miten se vastaa asiakkaiden tarpeisiin. Käytettävissä ei ole valtakunnallisesti kattavaa asiakkaiden toimintakyvyn ja palvelutarpeen arvioinnin mittaria, jonka perusteella laatua voitaisiin arvioida yhdenmukaisesti. Vaikka henkilöstömäärän lisääminen ei välttämättä paranna palvelun laatua samassa suhteessa, voidaan käytännössä osoittaa raja, jonka alittaminen vaarantaa asiakasturvallisuuden

Lue lisää:

Valviran lausunto koskien ehdotusta tarkistaa hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi vuonna 2013 annettua laatusuositusta (pdf)

93 % Valviran kyselyyn vastanneista on havainnut vanhusten kaltoinkohtelua – kysely paljasti myös puutteita omavalvonnan ja ilmoitusvelvollisuuden toteutumisessa (24.5.2016)

Lisätietoja:

Elina Uusitalo, ylitarkastaja
puh. 0295 209 334

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi