Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valvira ei aseta yleisiä ehtoja lääkkeiden määräämiseen kilpirauhaspotilaille

Valvira ei aseta yleisiä ehtoja lääkkeiden määräämiseen kilpirauhaspotilaille

23.5.2013 14:03 / Uutinen

Valviraan on tullut runsaasti yhteydenottoja, joissa muun ohella epäillään Valviran aikovan kieltää kilpirauhasvalmisteiden trijodityroniinin tai jopa tyroksiinin käytön potilaiden hoidossa. Joissakin viesteissä on epäilty Valviran aikovan asettaa yleisiä ehtoja lääkkeiden määräämiselle.

Valviran tehtävänä on valvoa terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja terveydenhuollon toimintayksikköjen toiminnan asianmukaisuutta ja potilasturvallisuutta. Valvira ei valvo potilaita.

Valviralla ei myöskään ole toimivaltaa asettaa yleisiä ehtoja lääkkeiden määräämiselle, eikä toimivaltaa myöntää erityislupaa sitä edellyttävien lääkkeiden käytölle. Nämä asiat kuuluvat Fimealle (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus).

Valvirassa on tullut kantelulla tai ilmoituksella vireille kolme valvonta-asiaa, joissa on esitetty epäily siitä, että lääkäri ei ole toiminut asianmukaisesti potilaiden tutkimuksessa ja hoidossa määrätessään potilaille erityislupaa edellyttäviä kilpirauhaslääkevalmisteita ja muita hormonivalmisteita. Näiden asioiden selvittäminen on Valvirassa kesken. Valvira selvittää nimenomaisesti sitä, onko lääkäri toiminut potilaita hoitaessaan asianmukaisesti, laadukkaasti, potilasturvallisuutta vaarantamatta ja käyttäen yleisesti hyväksyttyjä hoitomenetelmiä, kuten lainsäädäntö edellyttää.

Lisätietoja:

Lääkintöneuvos, ryhmäpäällikkö Markus Henriksson, puh. 0295 209 401