Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valvira edellyttää välittömiä lain mukaisia toimia vanhuspalvelujen laadun parantamiseksi

Valvira edellyttää välittömiä lain mukaisia toimia vanhuspalvelujen laadun parantamiseksi

18.12.2020 09:11 / Tiedote

Valvira edellyttää kunnilta ja yksityisiltä palveluntuottajilta välittömiä toimenpiteitä, joilla parannetaan vanhuspalvelujen laatua sekä asiakas- ja potilasturvallisuutta. Lokakuussa 2020 voimaan tulleet vanhuspalvelulain muutokset koskevat sekä julkisia että yksityisiä tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon toimintayksiköitä.

Valvira muistuttaa lähettämässään ohjauskirjeessä, että yksikön toiminnasta vastaava on vastuussa myös siitä, että lakia noudatetaan ja että palvelut vastaavat asiakkaiden yksilöllistä palvelujen tarvetta. Henkilöstölle annettavien ohjeiden pitää olla helposti ymmärrettäviä, ja henkilöstön täytyy tuntea toiminnassa edellytettävät vaatimukset ja laatutekijät. Vain siten henkilöstö pystyy tarvittaessa puuttumaan asiakas- ja potilasturvallisuutta vaarantaviin tekijöihin. Omavalvonta on aina ensisijainen keino varmistaa toiminnan asianmukaisuus. 

Ohjauskirjeen lisäksi Valvira ja aluehallintovirastot ovat marras-joulukuussa järjestäneet palvelujen tuottajille ja järjestäjille lakimuutoksiin perehdyttäviä tilaisuuksia, joissa on annettu lain toteuttamiseen liittyvää neuvontaa ja ohjausta. 

Riittävä määrä osaavaa henkilöstöä on välttämätön edellytys palvelujen turvaamiseksi 

Vanhuspalvelulain muutoksen tarkoituksena on palvelujen laadun sekä asiakas- ja potilasturvallisuuden parantaminen. Laki edellyttää välittömän asiakastyön ja välillisen työn erottamista ja riittävää resurssointia asiakastarpeiden mukaisesti. 

Henkilöstömitoitus nousee asteittain. Henkilöstömitoituksen on oltava 1.10.2020 alkaen vähintään 0,5 työntekijää, 1.1.2021 alkaen vähintään 0,55 työntekijää ja 1.1.2022 alkaen vähintään 0,6 työntekijää. Täysimääräisesti henkilöstömitoitus tulee voimaan 1.4.2023, jolloin toteutuneen henkilöstömitoituksen on oltava vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohden.

Lisätietoja:

Lakimies Reija Kauppi, puh. 0295 209 429
Ylitarkastaja Marja-Leena Lantto, puh. 0295 209 283
Ylitarkastaja Jari Antikainen, puh. 0295 209 240
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi

Valviran ohjauskirje (pdf)

Valvontaviranomaisten ohje välittömästä ja välillisestä työstä vanhusten tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon toimintayksiköissä (valvira.fi)