Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valvira arvioi Oulaskankaan sairaalan synnytystoiminnan tilannetta

Valvira arvioi Oulaskankaan sairaalan synnytystoiminnan tilannetta

18.10.2018 11:54 / Uutinen

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johto ja Valvira ovat neuvotelleet Oulaskankaan synnytystoiminnan tilanteesta 1.10.2018. Tämän jälkeen sairaanhoitopiiri on lähettänyt Valviralle selvitystä siitä, miten sairaalan toimintaa on kehitetty Korkeimman hallinto-oikeuden antaman päätöksen jälkeen.

Valvira määräsi 13.6.2016 Oulaskankaan sairaalan synnytystoiminnan lopetettavaksi 31.3.2017 mennessä potilasturvallisuusriskien vuoksi, sillä vastasyntyneiden hoito Oulaskankaalla ei täytä potilasturvallisuuden ja lainsäädännön vaatimuksia.

Korkein hallinto-oikeus on päättänyt 23.4.2018, että Oulaskankaan sairaalan synnytystoiminta päättyy 31.12.2018.  KHO:n päätös synnytystoiminnan lopettamisesta on edelleen voimassa. Sosiaali- ja terveysministeriön antama poikkeuslupa synnytysten lukumäärävaatimusten osalta ei vaikuta KHO:n päätökseen.

Valvira arvioi sairaanhoitopiirin toimittaman selvityksen perusteella asiaa ja tiedottaa asian etenemisestä.

Lisätietoja:

Kirsi Liukkonen, ryhmäpäällikkö, puh. 0295 209 428
etunimi.sukunimi@valvira.fi

Lue lisää:

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on 17.10.2018 antanut asiaan liittyvän tiedotteen:
Oulaskankaan sairaalassa aloitetaan yt-neuvottelut

Synnytystoiminta Oulaskankaan sairaalassa loppuu (valvira.fi)