Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valvira aloittaa YT-neuvottelut ja muokkaa toimintamalliaan vastatakseen valvonnan uusiin haasteisiin

Valvira aloittaa YT-neuvottelut ja muokkaa toimintamalliaan vastatakseen valvonnan uusiin haasteisiin

24.11.2015 09:00 / Uutinen

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira aloittaa yt-neuvottelut. Neuvottelut alkavat 2.12.2015 ja kestävät vähintään kuusi viikkoa. Neuvottelujen piirissä on koko Valviran henkilöstö (170). Neuvottelut voivat johtaa enimmillään 35 palvelussuhteen päättymiseen.

Valviran käytettävissä olevat määrärahat supistuvat huomattavasti vuosina 2016 - 2019, eikä tarvittavia säästöjä saavuteta ilman henkilöstövaikutuksia. Valviran toimintaa tarkastellaan neuvotteluissa kokonaisuutena: Viraston toimintamallia muokataan vastaamaan tehokkaammin valvonnan uusiin haasteisiin. Tämä tarkoittaa mm. valvonnan menettelytapojen kehittämistä ja parantamista, byrokratian vähentämistä ja toiminnan priorisoimista asiakas- ja potilasturvallisuus huomioiden.

"Toimintaympäristön murroksessa myös valvontaviranomaiseen kohdistuu entistä enemmän ja entistä monimuotoisempia odotuksia", toteaa ylijohtaja Marja-Liisa Partanen.

"Tavoitteenamme on kehittää koko viraston toimintamallia ja rakenteita vastaamaan entistä paremmin muuttuvan toimintaympäristön vaatimuksiin. Samalla luodaan toiminnallinen ja taloudellinen perusta, jolla turvataan viraston tulevaisuuden toimintaedellytykset."

Lisätietoja:
ylijohtaja Marja-Liisa Partanen, puh. 0295 209 300, etunimi.sukunimi(at)valvira.fi