Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valvira alkoholilakiluonnoksesta: turhan sääntelyn purkaminen kannatettavaa – myös kansanterveydelliset tavoitteet tärkeitä

Valvira alkoholilakiluonnoksesta: turhan sääntelyn purkaminen kannatettavaa – myös kansanterveydelliset tavoitteet tärkeitä

27.1.2017 09:40 / Uutinen

Alkoholilain keskeiset periaatteet säilyisivät alkoholilain kokonaisuudistuksessa ennallaan, toteaa Valvira lausunnossaan luonnoksesta hallituksen esitykseksi alkoholilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Alkoholin kulutuksen lisääntyminen lisää alkoholihaittoja

Valvira pitää hallituksen esityksen luonnoksessa esitettyjä alkoholilain kansanterveydellisiä tavoitteita tärkeinä ja kannatettavina.

–    Osa esitetyistä muutoksista johtaa kuitenkin arviomme mukaan alkoholin kulutuksen ja sitä kautta siitä aiheutuvien haittojen lisääntymiseen, sanoo johtaja Jussi Holmalahti.

–    Valvira ei kannata kaikkien enintään 5,5 tilavuusprosenttia alkoholia sisältävien alkoholijuomien luvanvaraisen vähittäismyynnin sallimista: nähdäksemme nykyinen päivittäistavarakaupan ja alkoholiyhtiön välinen tilavuusprosenttiraja (enintään 4,7 tilavuusprosenttia) tukisi lain kansanterveydellisten tavoitteiden toteutumista ehdotettua paremmin, Holmalahti jatkaa.
 
–    Väestön alkoholin kulutusta lisäämällä ei ehkäistä alkoholihaittoja.

Anniskeluun liittyvän sääntelyn keventäminen tervetullutta

Hallitusohjelman yhtenä keskeisenä tavoitteena on normien purku ja hallinnollisen taakan keventäminen. Ehdotetussa alkoholilakiluonnoksessa puretaan erityisesti anniskelutoimintaan liittyvää sääntelyä.

–    Valvonnan näkökulmasta on hyvä, että esimerkiksi alkoholiannoksia koskevasta sääntelystä luovutaan, anniskelupaikan vastaavan hoitajan edellytyksiä kevennetään ja anniskelun ns. happy hour -mainonta sallitaan, toteaa ryhmäpäällikkö Kari Kunnas.

–    On myös hyvä, että alkoholielinkeinon lupaedellytyksiä yhdenmukaistetaan, ryhmäpäällikkö Eeva Saari sanoo.

–    Valviran näkemyksen mukaan alkoholi poikkeaa tavanomaisesta hyödykkeestä, joten siihen liittyvän elinkeinotoiminnan tulee jatkossakin olla luvanvaraista ja valvottua.

Tutustu Valviran lausuntoon alla. Lausunto koostuu yleisestä osasta, jossa tarkastellaan alkoholilakiluonnoksen kokonaisuutta ja otetaan kantaa sen kehittämiskohtiin sekä muihin yleisiin seikkoihin. Lausunnon liitteenä on yksityiskohtaisempi osio, jossa lakiluonnosta kommentoidaan sen lukujen otsikoiden mukaisina kokonaisuuksina.

Lue lisää:

Valviran lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi alkoholilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (pdf)

Lisätietoja:

Jussi Holmalahti, johtaja
puh. 0295 209 500

Eeva Saari, ryhmäpäällikkö (valmistus, maahantuonti, vienti ja tukkumyynti)
puh. 0295 209 515

Kari Kunnas, ryhmäpäällikkö (vähittäismyynti, anniskelu ja mainonta)
puh. 0295 209 610

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi