Joukko ihmisiä
Valittu osio: Valvojan vinkkelistä

Sisältöjulkaisija

null Valtion lupa- ja valvontavirasto Luova aloittaa 1.1.2020 – uuden viraston toimeenpanohankkeeseen saatu lisäaika käytetään tehokkaasti

Valtion lupa- ja valvontavirasto Luova aloittaa 1.1.2020 – uuden viraston toimeenpanohankkeeseen saatu lisäaika käytetään tehokkaasti

Markus Henriksson 13.10.2017 / päivitetty 13.10.2017 14:11

Hallituksen reformiministeriryhmä linjasi 5.10., että uusi Valtion lupa- ja valvontavirasto eli Luova-virasto aloittaa toimintansa 1.1.2020, yhtä aikaa uusien maakuntien kanssa. Samaan aikaan myös sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä muuttuu täysin.

Luovan käynnistymisen aikataulun pitkittyminen on jossain määrin haasteellista. Me Valvirassa olisimme toivoneet aloitusta vuoden 2019 alussa erityisesti potilas- ja asiakasturvallisuuden varmistamisen näkökulmasta. Pitkittyneessä aikataulussa on tietenkin myös hyviä puolia: esimerkiksi uuden viraston tietojärjestelmiä voidaan kehittää ilman kohtuutonta kiirettä.

Pitkittyneessä muutoksessa on riskinä, että muutoksessa mukana olevat tahot kehittävät toimintaansa eri suuntiin. Vuoden 2020 alusta muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin vastaamiseksi tarvitaan sosiaali- ja terveysalan valvojien – Valviran ja aluehallintovirastojen – tiivistä yhteistä kehitystyötä. Tavoitteena on, että sote-valvonta on valmis tarttumaan toimeen 1.1.2020 alkaen mahdollisimman yhtenäisenä kokonaisuutena. Meidän on luotava yhteinen tilannekuva ja yhtenäiset käytännöt tulevaisuuden varalle. Onneksi työ on jo hyvässä vauhdissa Valviran ja aluehallintovirastojen yhteisessä Valvonnan pitkäjänteinen kehittäminen -hankkeessa: Hankkeessa kehitämme yhdessä sosiaali- ja terveysalan valvonnan tietopohjaa, valvontamenetelmiä ja valvonnan vaikuttavuutta ja varaudumme uuteen tärkeään tehtäväämme, maakuntien valvontaan ja niiden omavalvonnan tukemiseen. Lisäksi etsimme keinoja tarvittavan valvontaosaamisen varmistamiseksi. Hanke käynnistyi tammikuun 2017 lopussa ja jatkuu vuoden 2018 loppuun. Vuonna 2019 hankkeen tulokset viedään käytäntöön.

Palvelulupaus lisää toiminnan läpinäkyvyyttä ja ennakoivuutta

Jatkamme Valvirassa tietysti myös oman toimintamme kehittämistä: Valviran palvelulupaus on juuri julkaistu viraston verkkosivuilla. Palvelulupaus on asiakkaalle annettava lupaus hyvin toimivasta palvelusta odotettavissa olevine käsittelyaikoineen. Palvelulupauksemme tiivistää sen, mitä kanssamme asioiva voi meiltä odottaa ja mihin kehitystyössämme panostamme.

Valviran palvelulupaus on: 1. Laajennamme sähköisiä palvelujamme ja helpotamme asiointia kanssamme; 2. Kehitämme toimintaamme asiakaslähtöisesti ja 3. Hoidamme potilas-, asiakas- ja elinympäristön turvallisuutta vakavimmin uhkaavat asiat aina ensin.

Julkaisemalla palvelulupauksemme haluamme lisätä toimintamme ennakoivuutta ja läpinäkyvyyttä.

Toimintaympäristön muutokset jatkuvat

Sote- ja maakuntauudistuksen lisäksi sote-alalla on käynnissä useita muitakin uudistuksia. Asetukset erikoissairaanhoidon työnjaosta, kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä sekä ensihoitopalvelusta ovat tulossa voimaan vuoden vaihteessa. Tämä tuo lisätehtäviä valvontaviranomaisille: säädösten valvonnan ohella Valvira on mukana sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa toimivassa kansallisessa koordinaatioryhmässä, joka seuraa päivystyksen, erikoissairaanhoidon työnjaon ja toimintojen keskittämistä, uudistuksen vaikutusta sekä yhtenäisiin hoidon perusteisiin sitoutumista.

Hallitus esittää täydennyksiä sosiaalihuollon ammattihenkilölakiin: kuntoutuksen ohjaajat olisivat lakimuutoksen jälkeen laillistettavia sosiaalihuollon ammattihenkilöitä sosionomien ja geronomien ohella. Lähihoitajien tilanteeseen on tulossa helpotusta: Valvira varautuu merkitsemään automaattisesti ja maksutta 1.3.2016 terveydenhuollon ammattihenkilörekisteri Terhikissä olleille lähihoitajille nimikesuojauksen myös sosiaalihuollon ammattihenkilörekisteri Suosikkiin. 40 euron suuruinen rekisteröintimaksu palautetaan niille kaksoisrekisteröityneille lähihoitajille, jotka on rekisteröity terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin 1.3.2016 tai sitä ennen. Tämä on tärkeä esitys lähihoitajien tilanteen selkiyttämiseksi.

Pitkään valmisteltu hallituksen esitys alkoholilain uudistamiseksi annettiin eduskunnalle syyskuussa. Valvira toivoo eduskunnan vielä tarkentavan esitettyä lakia, jotta esityksen kansanterveydelliset tavoitteet voidaan saavuttaa. On myös tärkeää, että laajan lakiuudistuksen toimeenpanoon varataan riittävästi aikaa.

Valmisteilla on myös hallituksen esitys terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain muuttamiseksi. Lakiin tehtäisiin muutoksia, jotka johtuvat lääkinnällisiä laitteita koskevan EU-asetuksen sekä in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita koskevan EU-asetuksen täytäntöönpanosta. EU-asetukset tulivat voimaan toukokuussa.

Työtä Valvirassa siis riittää: osallistumme erittäin merkittävällä panoksella Luova-viraston suunnitteluun ja toimeenpanoon, jatkamme oman toimintamme kehittämistä ennen Luovan aloitusta ja tietysti hoidamme perustehtävämme eli varmistamme asiakas-, potilas- ja elinympäristön turvallisuutta koko ajan muuttuvassa ja valvojalta yhä enemmän vaativassa toimintaympäristössä. Ilman Valviran työhönsä sitoutuneita asiantuntijoita tämän vaativan kokonaisuuden hallinta ei onnistuisi.

Markus Henriksson

ylijohtaja

Kommentit (0)

Lisää kommentti
Ei kommentteja vielä.