Kirurgi työssään
Valittu osio: Terveydenhuolto

Sisältöjulkaisija

null Valtakunnallinen selvitys ensihoidosta

Valtakunnallinen selvitys ensihoidosta

9.12.2014 15:43

Valvira lähetti kesällä 2014 sairaanhoitopiirien ensihoidon vastuulääkäreille ensihoitoa koskevan kyselyn. Vuoden 2014 ensimmäistä vuosipuoliskoa koskevalla kyselyllä selvitettiin ensihoidon tilannetta järjestämisvastuun siirryttyä kunnilta sairaanhoitopiireille vuoden 2013 alussa. Painopisteinä olivat ensihoidon saatavuus ja yhdenvertaisuus, laatu ja potilasturvallisuus sekä omavalvonta.

Valviran selvityksiä 2:2014 Valtakunnallinen selvitys ensihoidosta