Hoitaja auttaa potilasta
Valittu osio: Sosiaalihuolto

Sisältöjulkaisija

null Valtakunnallinen lastensuojelun henkilöstöselvitys

Valtakunnallinen lastensuojelun henkilöstöselvitys

12.5.2014 09:36

Valviran toukokuussa 2014 julkaistun selvityksen mukaan kaikista lapsi- ja perhekohtaisista sosiaalityöntekijöistä suurin osa (68 %) täytti sosiaalityöntekijän kelpoisuusehdot. Sosiaalityöntekijän tehtäviä hoitavista vähän yli neljännes (28 %) oli sijaisia. Viidenneksessä kunnista (22 %) alle puolet sosiaalityöntekijöistä täytti kelpoisuusehdot.

Puolessa Suomen kunnista lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun tehtävissä toimivilla henkilöillä oli kohtuullisena pidettävä määrä asiakkaita, eli korkeintaan neljäkymmentä sosiaalityöntekijää kohden. Kolmannes lastensuojelun tehtävissä toimivista oli epäpäteviä. Laissa ei ole säädetty sosiaalityöntekijän asiakkaiden enimmäismääristä, kuten ei yleensäkään kuntien lastensuojelun tarkoista henkilöstömitoituksista. Toimiva lastensuojelu -selvitysryhmä sai eri tahoilta arvioita siitä, mikä voisi olla suositeltava määrä asiakkaita työntekijää kohden. Arviot vaihtelivat 20 ja 50 välillä. Yksiselitteisten ja kaikkia kuntia sitovien asiakasmäärämitoitusten määrittelyä on kuitenkin yleisesti pidetty erittäin vaikeana toteuttaa.

Suurimmassa osassa kunnista (75 %) oli ainoastaan 1 tai alle 1 johtavan viranhaltijan virkaa. Kokonaan ilman johtavan viranhaltijan virkaa oli 5 kuntaa, joista 4 ilmoitti ostavansa johtavan viranhaltijan palvelut toisesta kunnasta.

Valvira teki loppuvuodesta 2013 kunnille kyselyn, jossa selvitettiin kuntien lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun työntekijöiden määrää ja kelpoisuutta. Selvityksessä tarkasteltiin asiakasmäärien suhdetta sosiaalityöntekijöiden, sosiaaliohjaajien ja muun lastensuojelun asiakastyötä tekevän henkilöstön määrään. Erityisesti kiinnitettiin huomiota sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain toteutumiseen.

Valviran selvityksiä 1:2014
Valtakunnallinen lastensuojelun henkilöstöselvitys