Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Valinnanvapauden toteuttaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa edellyttää vahvaa kansallista tietopohjaa

Valinnanvapauden toteuttaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa edellyttää vahvaa kansallista tietopohjaa

23.5.2016 10:22

Valtakunnallista valvontaa ja ohjausta varten tarvitaan valtakunnallisia laadun, sisällön ja saatavuuden indikaattoreita ja mittareita, toteaa Valvira väliraporttia valinnanvapauden ja monikanavarahoituksen yksinkertaistamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa koskevassa lausunnossaan. Indikaattorit tulisi julkaista avoimesti ja sisällyttää luotavaan kansalliseen tietopohjaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköt tulisi lainsäädännön tasolla velvoittaa ilmoittamaan laatua ja sisältöä koskevat tiedot kansalliseen julkisten ja yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien rekisteriin. Tämä liittyy mahdolliseen palveluntuottajien auktorisointi-/akkreditointimenettelyyn.

Luotava tietopohja toimisi kaikilla palvelujärjestelmän tasoilla. Ajantasainen ja kattava tuottajarekisteri olisi tärkeä sekä valinnanvapauden että valvonnan näkökulmasta. Kattava palveluntuottajarekisteri on oleellinen myös rahoituskysymysten kannalta, sillä vain valtion auktorisoimat tuottajat voidaan hyväksyä julkisrahoitteisten palvelujen tuottajiksi.

Tuottajien määrän kasvaessa tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota valvonnan yhdenmukaisuuteen ja yhdenvertaisuuteen. Yhdenmukaisuus on erittäin tärkeää myös toiminnanharjoittajien/palveluntuottajien yhdenvertaisuuden sekä palvelujen käyttäjien oikeusturvan kannalta.

Uudistusta valmisteltaessa on syytä ottaa oppia esimerkiksi Englannin ja Ruotsin hyvistä käytännöistä ja valvontamalleista sekä tarkastella, mitkä siellä tehdyistä ratkaisuista soveltuvat omaan, kansalliseen järjestelmäämme.

Valtion ohjauksen osalta Valvira toteaa, että strategisen ohjauksen tulisi olla sosiaali- ja terveysministeriöllä ja ohjauksen muutoinkin STM:n hallinnonalalla.

Valviran näkemykset laajan valinnanvapauden toteuttamiseksi integroidussa sosiaali- ja terveydenhuollossa koskevat ennen kaikkea valinnanvapauden taustalla olevaa valtion ohjausta, tietopohjaa, tarvittavia indikaattoreita, toimijoiden omavalvontaa ja viranomaisvalvontaa. Näkemykset pätevät kaikkiin väliraportissa esitettyihin neljään valinnanvapauden toteuttamistapaan.

Lue lisää:

Valviran kommentit koskien selvityshenkilöryhmän väliraporttia valinnanvapauden ja monikanavarahoituksen yksinkertaistamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (8.4.2016) (pdf)

Lisätietoja:

Hanna Toiviainen, suunnittelupäällikkö, ryhmäpäällikkö
Puh. 0295 209 619

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi