Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Validia Oy on Valviran määräyksen mukaisesti kehittänyt vammaisten asumispalvelujaan, mutta toimenpiteitä tarvitaan edelleen

Validia Oy on Valviran määräyksen mukaisesti kehittänyt vammaisten asumispalvelujaan, mutta toimenpiteitä tarvitaan edelleen

1.12.2021 12:38 / Tiedote

Validia Oy on tehnyt oikeansuuntaisia kehittämistoimenpiteitä vammaisten asumispalveluissa sen jälkeen, kun Valvira lokakuussa 2020 antoi määräyksen korjata asiakasturvallisuutta vaarantavat puutteet ja epäkohdat. Valvira on nyt päättänyt määräyksen jälkeen jatkuneen valvontansa, mutta korostaa, että Validian täytyy edelleen jatkaa määräyksen mukaista kehittämistyötä. Kehittämis- ja laatutyön täytyy näkyä sekä yksittäisten toimintayksiköiden että asiakkaiden arjessa. Valvira korostaa myös kuntien ja kuntayhtymien valvontavastuuta alueellaan sijaitsevissa yksityisissä sosiaalipalvelujen yksiköissä.

Valvira kehottaa Validia Oy:tä edelleen aktiivisesti kehittämään asumispalvelujaan ja toteuttamaan omavalvontaansa, jotta asiakkaille varmistetaan laadukkaat ja turvalliset palvelut. Validian täytyy osana omavalvontaa muun muassa huolehtia riittävästä henkilöstön määrästä suhteessa asiakkaiden palvelutarpeeseen ja toimintalupaan. Validian on myös ryhdyttävä välittömiin toimenpiteisiin, jos lääkehoidossa havaitaan puutteita tai riskejä. Lisäksi Validian täytyy organisoida toimintaansa siten, että kutsupuhelinjärjestelmään vastaaminen ei aiheuta asiakkaille haittaa eikä loukkaa heidän yksityisyytensä suojaa ja tietosuojaa.  

Valvira antoi Validia Oy:lle 6.10.2020 määräyksen kattavasti korjata toiminnassa havaitut puutteet ja epäkohdat.  Useissa Validia Oy:n vammaisten toimintayksiköissä oli todettu asiakasturvallisuutta vaarantavia epäkohtia. Epäkohdat liittyivät omavalvonnan puutteelliseen toimeenpanoon, liian vähäiseen henkilöstön määrään, vastuuhenkilön tehtäviin sekä avustavien tehtävien organisointiin ja lääkitysturvallisuuteen.  

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Sari Vuorilampi, 0295 209 316

Päätöslyhennelmä (pdf)

Uutinen Valviran antamasta määräyksestä 6.10.2020 (valvira.fi)