Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Väkevien alkoholijuomien markkinointikieltoa noudatetaan liian harvoin

Väkevien alkoholijuomien markkinointikieltoa noudatetaan liian harvoin

28.1.2021 12:00 / Tiedote

Väkeviä alkoholijuomia markkinoidaan lainvastaisesti. Valviran parivuotisessa valvontaprojektissa lähes kaikkien väkevien alkoholijuomien valmistajien verkkosivuilta ja sosiaalisen median tileiltä löytyi lainvastaista sisältöä. Valvonta kohdistui alkoholivalmistajiin ja tukkumyyjiin.

Väkevien alkoholijuomien tuoteluetteloihin oli varsinaisen tuotetiedon sijaan tai lisäksi sijoitettu myös muuta mainonnallista sisältöä. Tuotteita esimerkiksi kuvailtiin mainosmaisilla termeillä ja kuvilla, ja tuotekuviin oli sijoitettu runsaasti muita visuaalisia elementtejä tuotteen lisäksi. Sivuilla oli markkinoinnillisia videoita, joissa valmistettiin drinkkejä väkevistä alkoholijuomista. Tuoteluetteloissa, muualla verkkosivuilla sekä sosiaalisessa mediassa kerrottiin myös juoman voittamista palkinnoista.

Alkoholilain mukaan väkevän alkoholijuoman markkinointi on pääsääntöisesti kielletty. Alkoholijuomien valmistajat ja tukkumyyjät saavat kuitenkin esittää tuoteluettelossa verkkosivuillaan myös väkevät alkoholijuomat sillä edellytyksellä, että kaikki saatavilla olevat alkoholijuomat esitellään yhdenmukaisesti. Tuoteluettelossa saa olla alkoholijuomien asialliset tuotetiedot sekä tuotekuva.

Mietojen alkoholijuomien markkinoinnissa valmistajat ja tukkumyyjät noudattavat lakia pääsääntöisesti hyvin. Merkittävimmät epäkohdat olivat sosiaalisessa mediassa tapahtuva lainvastainen markkinointi ja kilpailut.

Väkevien alkoholijuomien markkinoinnin ohjaukselle ja valvonnalle on selkeä tarve

Alkoholijuomien markkinointia koskeva Valviran valvontaprojekti perustui vuonna 2018 voimaan tulleeseen alkoholilain kokonaisuudistukseen. Silloin lakiin lisättiin väkevien markkinointikieltoon poikkeus, joka salli valmistajille ja tukkumyyjille myös väkevien alkoholijuomien esittämisen tuoteluettelossa. Samalla vahvistettiin aiemmin alkoholilakiin lisätyt säännökset sosiaalisessa mediassa tapahtuvasta markkinoinnista.

Projektin aikana käytiin läpi kaikkien Suomessa toimivien tukkumyynti- ja valmistusluvanhaltijoiden verkkosivut ja sosiaalisen median tilit. Lopputuloksena saatiin laaja katsaus kansallisen alkoholimarkkinoinnin tilaan ja lainvastaisen markkinoinnin määrään.

Projektin aikana Valvira lähetti useita ohjaavia kirjeitä ja teki valvontapäätöksiä. Osa valvonta-asioista on edelleen käsittelyssä. Joidenkin toimijoiden kanssa kirjeenvaihtoa on käyty useaan otteeseen. Heidän kanssaan on myös tavattu ja keskusteltu sekä tehtyjen että suunniteltujen markkinointitoimenpiteiden laillisuudesta.

”Havaintojen perusteella voidaan todeta, että erityisesti väkevien alkoholijuomien markkinoinnin ohjaukselle ja valvonnalle on selkeästi tarvetta. Alkoholialan toimijoiden omavalvonta ei yksinään riitä takaamaan alkoholimarkkinoinnin lainmukaisuutta”, toteaa ryhmäpäällikkö Kari Kunnas Valvirasta.

Jatkossa Valvira kohdentaa markkinoinnin valvontaa ja ohjausta valvontaprojektissa tehtyjen havaintojen perusteella. Valvira on myös julkaissut ohjeen alkoholijuomien markkinoinnista alkoholialan toimijoiden tueksi. Ohjeessa käydään muun muassa tapausesimerkkien avulla läpi sallitun ja kielletyn alkoholimarkkinoinnin eroja.

Lisätietoja:

Kari Kunnas, ryhmäpäällikkö, 0295 209 610

Anne Ritari, lakimies, 0295 209 413

Verkkouutinen 23.5.2019: Alkoholilaki edellyttää markkinoinnin valvontaa (valvira.fi)

Lisätietoa alkoholimarkkinoinnista (valvira.fi)