Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Vaikuttavaa valvontaa vaativissa olosuhteissa – Valviran toimintakertomus 2015 on julkaistu

Vaikuttavaa valvontaa vaativissa olosuhteissa – Valviran toimintakertomus 2015 on julkaistu

1.3.2016 09:31 / Tiedote

Valviran toimintakertomus 2015 on julkaistu. Vuoden aikana Valvirassa mm. ratkaistiin lähes 1 300 terveydenhuollon valvonta-asiaa, tehtiin 211 terveydenhuollon ammattihenkilön ammatinharjoittamista koskevaa lautakuntapäätöstä ja lähes 21 000 terveydenhuollon ammatinharjoittamisoikeutta koskevaa myönteistä päätöstä, vastaanotettiin yli 3 500 terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden vaaratilanneilmoitusta, myönnettiin 65 uutta lupaa tuottaa yksityisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja yhteensä yli 300 toimipaikalle ja ratkaistiin lähes 400 sosiaalihuollon valvonta-asiaa. Lisäksi Valviran asiantuntijat myönsivät yli 130 uutta alkoholilupaa, tekivät lähes 100 alkoholiluvanhaltijoihin kohdistuvaa tarkastusta, käsittelivät lähes 100 tupakkamainonta-asiaa ja 400 alkoholimainonta-asiaa ja tekivät yli 200 adoptiopäätöstä. Biopankkilainsäädäntö toimeenpantiin menestyksekkäästi: Valviran ylläpitämään valtakunnalliseen biopankkirekisteriin oli vuoden 2015 lopussa merkitty kaikki yhdeksän Suomessa toimivaa biopankkia. Ja paljon muuta.

– Olen tänä päivänä todella ylpeä organisaatiostamme, ylijohtaja Marja-Liisa Partanen toteaa. – Olemme resurssien niukkenemisesta huolimatta pystyneet edistämään vahvasti asiakas- ja potilasturvallisuutta ja varmistamaan väestön ja toiminnanharjoittajien yhdenvertaisuutta. Esimerkiksi erikoissairaanhoidon saatavuus on parantunut suunnitelmaperusteisen valvonnan ansiosta ja alkoholin lupa- ja valvontakäytännöt ovat yhtenäistyneet maassamme Valviran ohjauksen takia. Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajat ovat myös olleet hyvin tyytyväisiä Valviran toimintaan sosiaali- ja terveydenhuollon lupamenettelyssä.

– Vaikuttavuusarviota tukee myös vuoden 2015 keväällä tehty toiminnan ulkoinen arviointi, jossa kokonaisvaikuttavuutemme arvioitiin varsin hyväksi suhteessa käytettäviin resursseihin, tehtäväkentän laajuuteen, kasvaneisiin asiamääriin ja saatavilla oleviin rekisteri- ja tilastotietoihin.

Vuonna 2015 myös kehitettiin toimintaa. Erityistä huomiota kiinnitettiin toimintayksiköiden omavalvonnan kehittämiseen ja tukemiseen, samoin valvonnan vuorovaikutteisiin menetelmiin, kuten ohjaus- ja arviointikäynteihin. Toimintakertomusvuonna valmisteltiin riskinarviointiin, valvonnan vaikuttavuuteen ja hallituksen kärkihankkeisiin pohjaava sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma kaudelle 2016–2019. Myös Valviran prosesseja on kehitetty: kehitystyön tuloksena digitalisaatio ja sähköinen hallinto ottavat aimo loikan vuonna 2016, kun sähköisen asioinnin palveluja ja uudistettu terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteri avataan niin kansalaisten kuin yritystenkin käyttöön.

Vuodesta 2016 on tulossa haastava. Valviran yt-neuvottelut päättyivät 21.1.2016 ja 20 virkaa lakkautetaan. Käynnissä oleva sote-uudistus muokkaa myös valvonnan rakenteita uuteen uskoon. Miten toimiva valvonta voidaan taata yhä niukemmilla resursseilla sote-muutostilanteessa?

– Valvonnan vaikuttavuus voidaan varmistaa toimintaa kehittämällä ja päällekkäisyyksiä karsimalla, ylijohtaja Partanen toteaa.

– Meillä Valvirassa on maassamme ainutlaatuista kokemusta vaativasta ja raskaasta sote-valvonnan päätöksenteosta, ja runsaasti sellaista tietoa, osaamista ja kansainvälistä kokemusta sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta, jota ei ole muualla, Partanen jatkaa.

– Valmistelimme toimintakertomusvuonna Valviran uutta strategiaa. Tässä kiinnitimme erityistä huomiota siihen, että olemme valmiit vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön mukanaan tuomiin haasteisiin.
Lue lisää:

Valviran toimintakertomus 2015

Lisätietoja

Marja-Liisa Partanen, ylijohtaja
Puh. 0295 209 300
etunimi.sukunimi(at)valvira.fi