Nippu päätöksiä
Julkaisut ja määräykset

Sisältöjulkaisija

null Vaikuttavaa valvontaa

Vaikuttavaa valvontaa

31.5.2016 12:41

Hyvin toimiva sosiaali- ja terveydenhuolto ja turvallinen elinympäristö ovat keskeinen osa ihmisten hyvinvointia. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran työn perimmäisenä tavoitteena on varmistaa kansalaisten yhdenvertaisuus ja oikeus sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä huolehtia asiakas- ja potilasturvallisuudesta.

Valvira on toiminnassaan edistänyt erityisesti ennakoivaa, riskinarviointiin perustuvaa, vuorovaikutteista ja vaikuttavaa valvontaa. Palveluntuottajan omavalvonta on – ja sen tulee olla – ensisijainen valvonnan muoto. Valvontaviranomainen tukee ja ohjaa toimintayksiköiden omavalvontaa.

Lue lisää esitteestämme: Vaikuttavaa valvontaa (pdf)