Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Vahvasti denaturoidun etanolin EU-asetus muuttui

Vahvasti denaturoidun etanolin EU-asetus muuttui

29.12.2016 11:02 / Uutinen

Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioissa on hyväksytty uusi denaturointimenettely, joka korvaa aikaisemman EU:n yhteisen denaturointimenettelyn. Jäsenmaiden kansalliset menettelyt etanolin vahvasta denaturoimisesta poistuvat siirtymäajan (1.8.2017 asti) jälkeen. Muutos julkaistiin 21.10.2016 Euroopan komission täytäntöönpanoasetuksella ja se on voimassa heti.

Kaikissa EU:n jäsenvaltioissa hyväksytty denaturointi on seuraava (denaturointiaineiden määrä on ilmoitettu hehtolitraa absoluuttista etanolia kohden):

  • 1,0 litra isopropyylialkoholia (IPA)
  • 1,0 litra metyylietyyliketonia (MEK),
  • 1 gramma denatoniumbentsoaattia

Jäsenvaltiot voivat sisämarkkinoita varten lisätä tuotteeseen väriainetta antaakseen sille sen ominaisen värin, josta se voidaan tunnistaa välittömästi. Suomessa ei ole vaatimuksia värin lisäämiselle.

Suomessa hyväksytyt, vahvasti denaturoidun etanolin valmistuksessa käytettävät denaturointiaineet löytyvät Valviran verkkosivuilta. Etanolivalmisteet, jotka on valmistettu Suomessa aikaisemmin hyväksyttyjen vahvojen denaturoimismenettelyjen mukaisesti, katsotaan alkoholivalmisteiksi. Niiden myynti tai käyttö ei edelleenkään vaadi erityistä alkoholilupaa.

Denaturoinnilla tarkoitetaan puhtaan etanolin tekemistä nautintakelvottomaksi lisäämällä siihen muita aineita.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Markku Keskimäki
puh. 0295 209 516

ryhmäpäällikkö Eeva Saari
puh. 0295 209 515

etunimi.sukunimi(at)valvira.fi