Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Väestön ja toiminnanharjoittajien yhdenvertaisuus taattava sote-uudistuksessa – parhaiten yhdenvertaisuus toteutuu keskusvirastomallissa

Väestön ja toiminnanharjoittajien yhdenvertaisuus taattava sote-uudistuksessa – parhaiten yhdenvertaisuus toteutuu keskusvirastomallissa

18.2.2016 14:44 / Uutinen

Valvira on antanut lausuntonsa hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi. Palveluiden yhdenvertainen saatavuus sekä palveluverkon toimivuus ovat erityisen tärkeitä kriteereitä alueita muodostettaessa. Tehtäviä itsehallintoalueille eli maakunnille siirrettäessä on puolestaan selkiytettävä viranomaisten välistä työnjakoa ja poistettava päällekkäisyyksiä. Uudistuksen päätavoitteena on maakuntien itsehallinto pitäen keskeisesti sisällään sote-uudistuksen.

Sosiaali- ja terveysalan valvontaviranomaisen työn perimmäisenä tavoitteena on turvata ihmisten perusoikeuksien toteutuminen sekä väestön ja toiminnanharjoittajien yhdenvertaisuus. Nämä tavoitteet toteutuvat parhaiten yksiportaisella sosiaali- ja terveysalan valtionhallinnon ratkaisulla. Ratkaisua tukee myös sote-alueiden suuri määrä: yksi STM:n hallinnonalan sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta vastaava keskusvirasto kykenee parhaiten turvaamaan väestön ja toiminnanharjoittajien yhdenvertaisuuden sekä ratkaisujen yhdenmukaisuuden. Tämä on paras ratkaisu myös valinnanvapauden näkökulmasta.

Valvira pitää erittäin tärkeänä, että uudistuksen yhteydessä laaditaan ohjausta ja valvontaa varten valtakunnalliset indikaattorit, joiden avulla seurataan ja ohjataan palveluiden laatua, turvallisuutta ja saatavuutta. Indikaattorit toimivat osana alueiden kehittämistyötä ja tukevat esimerkiksi alueen toimijoiden omavalvontaa. Toimivat indikaattorit helpottaisivat myös kansalaisten valinnanvapauden toteutumista.
STM ja VM pyysivät lausuntoja hallituksen 7.11.2015 tekemiin linjauksiin itsehallintoalueiden määrästä ja aluejaosta. Lausuntoaika päättyi 9. helmikuuta ja yhteensä 501 toimijaa otti määräajassa kantaa lakiluonnokseen. Lausuntoihin ja niistä tehtyyn yhteenvetoon voi tutustua valtioneuvoston hankesivustolla.

Lue lisää:

Valviran lausunto hallituksen linjauksista itsehallintoalueiden määrästä ja aluejaosta (pdf)

Lausuntoyhteenveto hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi (STM:n raportteja ja muistioita 10:2016)

Lisätietoja:
Marja-Liisa Partanen, ylijohtaja
puh. 0295 209 300
etunimi.sukunimi@valvira.fi