Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Vaativien terveydenhuoltopalvelupalvelujen tuottaminen sosiaalihuollon asumisyksikössä edellyttää lupaa

Vaativien terveydenhuoltopalvelupalvelujen tuottaminen sosiaalihuollon asumisyksikössä edellyttää lupaa

21.9.2021 09:00 / Uutinen

Sosiaalihuollon asumisyksiköissä ei pääsääntöisesti edellytetä terveydenhuollon lupaa. Sosiaalihuollon lupa tai rekisteröinti asumispalvelujen tuottamiseen kattaa myös osan terveydenhuollon palveluista. Terveydenhuollon lupaa edellytetään kuitenkin silloin, kun yksikkö tuottaa vaativia terveydenhuollon palveluja, kuten kipupumppuhoitoja, suonensisäistä lääke- ja nesteytyshoitoa, pistettävää huumausainelääkehoitoa, korvaushoitoa tai maksullista rokotustoimintaa, joka ei kuulu kunnan kanssa tehtyyn rokotteidenantosopimukseen.

Terveydenhuollon lupaa edellytetään myös silloin, kun terveydenhuollon palveluja tarjotaan yksikön ulkopuolisille asiakkaille. Tällainen palvelu voi olla esimerkiksi kotisairaanhoito.

Saattohoito ei edellytä terveydenhuollon lupaa

Sosiaalihuollon yksikössä annettavaan saattohoitoon ei tarvita terveydenhuollon lupaa, vaikka kyseessä on vaativa terveydenhuolto. Saattohoidossa annettavan lääkehoidon antamiseen täytyy kuitenkin olla lääkehoitoon koulutettua sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstöä. Laadukkaassa saattohoidossa on tärkeää yhteistyö kunnan terveydenhuollon kanssa.

Ohje: Terveydenhuollon luvan tarve sosiaalihuollon asumisyksikössä -
Kaksoisluvat
(valvira.fi)

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Marika Koivuranta, Valvira, marika.koivuranta@valvira.fi, 0295 209 357
Terveydenhuollon ylitarkastaja Paula Hevosmaa, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, paula.hevosmaa@avi.fi, 0295 016 082