Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Uutiskirjeessämme mm. valvojan muuttuvasta toimintaympäristöstä ja SosAmhan toimeenpanosta

Uutiskirjeessämme mm. valvojan muuttuvasta toimintaympäristöstä ja SosAmhan toimeenpanosta

20.10.2016 09:13 / Uutinen

Toimintaympäristömme muuttuu. Elokuussa voimaan tulleen uuden tupakkalain myötä tupakkalain soveltamisalue laajeni perinteisistä tupakkatuotteista sähkösavukkeisiin ja niissä käytettäviin nesteisiin sekä poltettavaksi tarkoitettuihin kasviperäisiin tuotteisiin. Sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpano on myös ollut Valvirassa suuri hanke.

Sote- ja maakuntauudistus muokkaa valvonnan rakenteita ja muuttaa koko sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää perusteellisesti. Samalla muuttuvat myös valvonnan rakenteet. Aluehallintovirastojen ja Valviran sosiaali- ja terveydenhuollon lupa-, rekisteröinti- ja valvontatehtävien organisoinnista laaditaan kaksi vaihtoehtoista toteuttamisehdotusta, joiden valmistelussa Valvira on vahvasti mukana. Aiheesta kirjoittaa ylijohtaja Marja-Liisa Partanen.

Kerromme uutiskirjeessämme, että sosiaalihuollon ammattihenkilölain (SosAmha) toimeenpanon keskeiset tavoitteet on saavutettu. Viestinnän harjoittelija Sanna Rännäli haastatteli Valviran asiantuntijoita ammattihenkilölain toimeenpanon saavutuksista ja kertoo niistä Valvojan vinkkelistä -blogissa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon potilaiden ja asiakkaiden osallisuuden kehittäminen valvonnassa ja kanteluista saatava tieto oli Euroopan sosiaali- ja terveysalan valvontaorganisaatioiden (European Partnership of Supervisory Organisations in Social Services and Health Care, EPSO) 22. konferenssin (28.-30.09.2016) yksi pääteemoista. Ylilääkäri Riitta Aejmelaeus kirjoittaa blogikirjoitukessaan, miten palvelujen käyttäjien ääni kuului konferenssissa.

Kerromme uutiskirjeessämme myös

  • asumisterveysasetuksesta ja sen soveltamisohjeesta, joiden avulla selkeytetään rakennusten terveydellisten olosuhteiden arviointia

  • talousvesiasetuksesta ja talousveden laadun valvonnasta.
     

Valviran uutiskirje 3/2016

Tilaa uutiskirje tästä linkistä