Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Uutiskirjeemme kirjoitus talousvedestä on korjattu

Uutiskirjeemme kirjoitus talousvedestä on korjattu

29.10.2014 15:53 / Uutinen

Uutiskirjeessämme 3/2014 olleen kirjoituksen "Talousveden laatuvaatimukset uudistuvat" tekstiin on korjattu kaksi virhettä.

Talousveden laatuvaatimukset uudistuvat

Talousvesiasetusta on uudistettu ja tarkennettu 1.9.2014 niin, että se vastaa aiempaa paremmin EU:n juomavesidirektiiviä ja talousveden valvonnasta annettua viranomaisohjeistusta.

Pääasialliset talousveden laatuvaatimuksia ja valvontatutkimuksia koskevat muutokset ovat

  • Vesilaitoksilla on oltava valmius talousveden desinfiointiin kuuden (6) tunnin kuluessa saastumisepäilystä.
  • Terveydensuojeluviranomaisilla on velvollisuus laatia erityistilannesuunnitelmat talousveden laadun turvaamiseksi.
  • Talousveden uutena kemiallisena laatuvaatimuksena on uraanipitoisuuden määrittäminen.
  • Kunnan terveydensuojeluviranomaisella on velvollisuus varmistaa näytteenottajan pätevyys.

Vuoden 2015 aikana laaditaan asetus talousveden radioaktiivisten aineiden valvonnasta.

Valviran uutiskirje 3/2014 (korjattu 29.10.2014)

Lue tarkemmin aiheesta:

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta (442/2014)