Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Uusittu Turvallinen lääkehoito-opas ohjaa lääkitysturvallisuuteen kaikissa lääkehoitoa toteuttavissa yksiköissä

Uusittu Turvallinen lääkehoito-opas ohjaa lääkitysturvallisuuteen kaikissa lääkehoitoa toteuttavissa yksiköissä

12.2.2021 09:00 / Uutinen

Sosiaali- ja terveysalan toimintayksiköissä laajalti käytössä oleva Turvallinen lääkehoito -opas on julkaistu kokonaan päivitettynä, uutena versiona. Uusi opas on suunnattu edellisiä selkeämmin kaikille lääkehoitoa toteuttaville yksiköille, myös sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuolella.

Turvallinen lääkehoito -opas on jo vuodesta 2006 ohjannut lääkehoidon käytäntöjä Suomessa. Nyt ilmestynyt uusi Turvallinen lääkehoito -opas on järjestyksessään toinen päivitys. ”Tavoitteena oli laatia opas, josta on aidosti apua lääkehoitosuunnitelman laatimisessa ja lääkehoidon turvallisuuden varmistamisessa erilaisissa yksiköissä”, tiivistää projektipäällikkö Päivi Ruokoniemi Fimeasta.

Kohti lääkitysturvallisia käytäntöjä - tukena lääkehoitosuunnitelman mallipohja

Oppaan tavoitteena on edistää asiakas- ja potilasturvallisuutta tukemalla yksiköitä lääkitysturvallisten käytäntöjen suunnittelussa ja varmistamisessa. Uutta Turvallinen lääkehoito -oppaassa on sen liitteeksi laadittu lääkehoitosuunnitelman mallipohja, jota voidaan hyödyntää lääkehoitosuunnitelman laatimisen tukena.

Lisäksi uudessa oppaassa on nyt huomioitu farmaseuttisen osaamisen merkitys lääkitysturvallisuuden varmistamisessa, ja lääkärien roolia on nostettu esille aiempaa enemmän. Oppaassa korostuu johdon vastuu turvallisen lääkehoidon edellytyksistä sekä organisaatio- että yksikkötasolla, unohtamatta kuitenkaan jokaisen lääkehoitoa toteuttavan ammattilaisen vastuuta omasta toiminnastaan.

Turvallinen lääkehoito -opas on luonteeltaan suositus, jonka tavoitteena on tukea yksiköitä lääkehoitoprosessin turvallisuuden varmistamisessa. Valvontaviranomaiset hyödyntävät opasta valvonta- ja ohjaustyössään soveltuvin osin.

Lääkitysturvallisuuskulttuurin edistäminen jatkuu

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea koordinoi Turvallinen lääkehoito -oppaan päivitysprojektin sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta. Päivitysprojekti toteutettiin tiiviissä yhteistyössä Valviran ja Aluehallintovirastojen kanssa. Sidosryhmät osallistuivat päivitysprojektiin aktiivisesti.

Vuoden 2021 aikana Fimea koordinoi Turvallinen lääkehoito -oppaan implementointiprojektin, jonka tavoitteena on oppaan jalkauttaminen käytäntöön ja sen myötä lääkitysturvallisuuskulttuurin edistäminen. Projekti toteutetaan yhteistyössä STM:n, AVIn ja Valviran kanssa.

Opas tilattavissa verkkokaupasta

Turvallinen lääkehoito -oppaan voi tilata valtioneuvoston kirjakaupasta.


​​​​​​​Lisätietoja:
Turvallinen lääkehoito -opas


Projektiryhmän edustaja:
Emilia Laukkanen, projektikoordinaattori, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea emilia.laukkanen@fimea.fi, p. 029 522 3540

Soila Karreinen, ylilääkäri, sosiaali- ja terveysministeriö, p. 0295 163 491