Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Uusimmassa uutiskirjeessämme Valviran aloitteista normien purkamiseksi

Uusimmassa uutiskirjeessämme Valviran aloitteista normien purkamiseksi

21.8.2015 09:50 / Uutinen

Valvira esitti 18.8.2015 sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaa koskevia ehdotuksia säädösmuutoksiksi norminpurkutalkoisiin liittyen. Valvira on tarkastellut normipurkua seuraavista lähtökohdista: Julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuussa olevien velvoitteita vähentävät ja keventävät, hallintoa vähentävät ja keventävät sekä viranomaisten välistä työnjakoa selkeyttävät ja hallinnon rakenteita keventävät.

Kerromme uutiskirjeessämme ja blogikirjoituksin Valviran tekemiin muutosehdotuksiin ja aloitteisiin sisältyvistä keskeisistä näkökohdista.

Normien purkamiseen ja hallinnon uudistamiseen otetaan kantaa hallitusohjelman kärkihankkeissa. Valvira on tarkastellut säädösmuutosmahdollisuuksia erityisesti hallitusohjelmassa mainitun lupa- ja valitusprosessien sujuvoittamisen näkökulmasta.

Hallitusohjelman mukaisten tavoitteiden toteuttamisessa normien purkaminen on yksi tärkeä tie.  ”Turhaa byrokratiaa saadaan poistettua myös lainsäädäntöä yksinkertaistamalla ja tulkinnanvaraisuuksia poistamalla. Monta kertaa kyse on vain toimintakulttuurista, toimintatavoista ja asenteista”, ylijohtaja Marja-Liisa Partanen kirjoittaa blogissaan.

Suunnitelmallisen omavalvonnan merkityksestä epäasianmukaisen menettelyn ehkäisemiseksi,  epäkohtien havaitsemiseksi ja potilas- ja asiakasturvallisuuden varmistamiseksi kirjoittaa johtaja Tarja Holi.

Ajantasaista ja kattavaa tietoa viranomaisten yhteiskäyttöön ja valvonnan perustaksi sekä päällekkäisen tiedonkeruun poistamista uudella sote-tiedonkeruujärjestelmällä peräänkuuluttavat blogissaan johtaja Olli Nylander ja suunnittelupäällikkö, ryhmäpäällikkö Hanna Toiviainen.

Yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen lupahallinnon keskittämisestä ja siitä saatavista eduista kaikille kirjoittaa johtaja Esa Koukkari.

Johtaja Katariina Rautalahti kirjoittaa alkoholilain kokonaisuudistuksesta ja siitä, miten alkoholilainsäädäntöä on monelta osin mahdollista selkeyttää sekä vähentää ja keventää yritysten tarpeetonta lupabyrokratiaa ja sääntelyä.

Ennakoivan sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan lisääntyvästä merkityksestä valvonnan painopisteen siirtyessä yhä enenevässä määrin jälkikäteisestä valvonnasta ennakoivaan valvontaan, kirjoittaa sosiaalineuvos Hanna Ahonen.

Valviran uutiskirjeeseen 4/2015 (20.8.2015)

 

Tilaa uutiskirje