Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Uusimmassa uutiskirjeessämme sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan strategisista tavoitteista ja toimintaympäristön muutoksista

Uusimmassa uutiskirjeessämme sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan strategisista tavoitteista ja toimintaympäristön muutoksista

16.12.2015 10:53 / Uutinen

Valvira ja aluehallintovirastot ovat linjanneet valvonnan strategiset tavoitteet hallitusohjelmakaudeksi ja valvonnan painopisteet vuodelle 2016 äskettäin julkaistussa sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaohjelmassa vuosille 2016–2019. Suunnitelmallinen valvonta suunnataan palvelurakenteeseen, palveluiden saatavuuteen sekä palveluiden sisältöön ja laatuun.

Valvonta kohdennetaan kohteisiin, joiden asiakas- ja potilasturvallisuusriskit arvioidaan suurimmiksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan painopisteen siirtyessä sosiaalisten ongelmien ehkäisyyn ja terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen valvonta muuttuu ennakoivaksi, asiakaskeskeisyys ja omavalvonta voimistuvat. ”Toimintaympäristön muutokset ja niukkenevat resurssit lisäävät entisestään riskinarvioinnin ja valvonnan vaikuttavuuden arvioinnin tarvetta”, kirjoittaa ylijohtaja Marja-Liisa Partanen pääkirjoitusblogissaan.

Valvira ja aluehallintovirastot tukevat kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä valvonnalla ja ohjauksella. Lakisääteinen hyvinvointikertomus hyödyntää kunnan strategista suunnittelua.

Alkoholihallinnon valtakunnallisen valvontaohjelman painopisteinä vuosina 2015-2016 ovat tilapäisten tapahtumien anniskeluun liittyvät asiat. Tilapäisten tapahtumien anniskeluluvan hakemisen lupaprosessi muuttuu aiempaa sujuvammaksi, ja valvontaviranomaiset viestivät lupaprosessin keventymisestä tapahtumajärjestäjille entistä tehokkaammin.

”Maahan muuttavien terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammatillista osaamista on tärkeää hyödyntää sekä henkilöiden kotouttamisen että suomalaisen palvelujärjestelmän kannalta”, kirjoittaa johtaja Jussi Holmalahti blogissaan. Potilas- ja asiakasturvallisuuden vuoksi terveydenhuollon ammattihenkilöiden riittävä kielitaito on myös varmistettava. Maahanmuuttajien työmarkkinoille sijoittumisen suurin kynnys on yleinen ja ammatillinen kielitaito. Kielen opetuksen lisäämisen jälkeen kiireellisimpiä toimenpiteitä terveydenhuollon maahanmuuttajien kotouttamiseksi on vakiinnuttaa pätevöittävä ja valmentava koulutus.

Muita aiheitamme:

  • sosiaalihuollon omavalvonnan koulutus ja tutkimus Sociopoliksessa
  • omavalvonta asiakkaan aseman turvaajana
  • psykiatrisessa hoidossa olevien ja muun terveydenhoidon potilaiden oikeudesta käyttää tietoteknisiä laitteita
  • potilaan hoitosuunnitelman ja DNR-päätöksen välinen suhde
  • valvonnan puolivuotishavaintoja.

Uutiskirje 6/2015

Tilaa Valviran uutiskirje