Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Uusimmassa uutiskirjeessämme sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan kehittämisestä, terveysteknologiasta ja biopankkitoiminnasta

Uusimmassa uutiskirjeessämme sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan kehittämisestä, terveysteknologiasta ja biopankkitoiminnasta

28.5.2015 11:51 / Uutinen

Sidosryhmillämme, sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoilla, on kanssamme hyvinkin yhteneväisiä näkemyksiä sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan kehittämiseksi. Sosiaali- ja terveysalan vaikuttajien ja Valviran pyöreän pöydän keskustelutilaisuuteen osallistuivat Valviran kutsusta kuntien, sairaanhoitopiirien, palvelujen tuottajien, aluehallintovirastojen, järjestöjen, Sitran ja THL:n edustajat sekä eduskunnan oikeusasiamies.

Pyöreän pöydän keskusteluissa nousivat esiin omavalvonnan ja sen indikaattorien kehittämisen tarve, normien purkaminen, tarve keskustelun ja yhteistyön lisäämiseksi valvottavien kanssa sekä tarve keskittää sosiaali- ja terveydenhuollon lupahallintoa. Pyöreän pöydän keskustelutilaisuuden annista kirjoittaa uutiskirjeemme pääkirjoituksessa ylijohtaja Marja-Liisa Partanen.

Kerromme myös, että yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon lupahallinnon keskittäminen Valviralle toisi säästöjä ja joustavoittaisi lupaprosessia.

Terveysteknologian kasvavasta taloudellisesta merkityksestä kirjoittaa uutiskirjeessämme johtaja Jussi Holmalahti. Valviran tehtäviin kuuluu varmistaa terveysteknologian markkinoille saattaminen ja laiteturvallisuus, Valvira on myös merkittävä kansallinen toimija määriteltäessä terveysteknologian uutta lainsäädäntöympäristöä.

Suomi on biopankkitoiminnan ensimmäisiä maita, jotka rakentavat kansallisesti yhtenäistä biopankki-infrastruktuuria. Ylitarkastaja Sandra Liede kirjoittaa biopankkitoiminnasta Suomessa.

Valvontaviranomaiset ovat tähän asti tavoitelleet hoidon ja palvelujen laadun turvaamista palvelunharjoittajien toimintaedellytyksille asettamillaan erilaisilla kriteereillä. Valvonnan menetelmiä on kehitetty Iso-Britanniassa, jossa sairaaloissa keskitytään valvomaan laatuindikaattoreita, kuten hoidon tehokkuutta ja hoivan laatua. Suomessa on kehitteillä malli riskinarvioinnin pohjalta kohdennetuille, strukturoiduille valvontakäynneille. Valvonnan menetelmien kehittämisestä kirjoittaa ylilääkäri Riitta Aejmelaeus.
 

Lue Valviran uutiskirje 2/2015

Tilaa Valviran uutiskirje tästä linkistä