Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Uusimmassa uutiskirjeessämme mm. Valviran uudistetusta organisaatiosta

Uusimmassa uutiskirjeessämme mm. Valviran uudistetusta organisaatiosta

30.4.2015 14:43 / Uutinen

27.3.2015

Kerromme uusimassa uutiskirjeessämme (1/2015), miten vastaamme toimintaympäristön muutoksiin uudistetulla organisaatiolla. Aiheesta kirjoittaa ylijohtaja Marja-Liisa Partanen.

Aluehallintovirastot ja Valvira linjaavat riskinarviointiin pohjautuvaa suunnitelmaperusteista valvontaa Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisella valvontaohjelmalla vuosille 2015-2018. Suunnittelupäällikkö, ryhmäpäällikkö Hanna Toiviainen kirjoittaa, miten kohdennamme sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaa palvelurakenteisiin ja palvelujen saatavuuteen sekä, miten kehitämme valvontamenetelmiä ja valvonnan vaikuttavuuden arviointia.

Asiakasturvallisuus on sosiaali- ja terveydenhuollon laadun tärkeä osatekijä ja sosiaalihuollon omavalvonnan kehittämisen ja seurannan keskeinen kohde. Asiakasturvallisuudesta kirjoittaa lakimies Riitta Husso.

Kerromme uutiskirjeessämme myös, että Valvira on aloittanut lastensuojelun ja toimeentulotuen määräaikojen toteutumisen sekä ensihoidon valvonnan.

Muita ajankohtaisia aiheitamme ovat mm.

- keskustelutilaisuus sosiaalihuollon ja perusterveydenhuollon toimijoille aiheesta ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana on suunnitteilla toukokuulle

- itsenäisten adioptioiden riskit

- Valviran ja aluehallintovirastojen uusimmat linjaukset

- mitä terveydenhuollon ammattihenkilön pitää ottaa huomioon, kun hän luovuttaa terveydenhuollon laitteen asiakkaan kotiin

- lisääntymässä oleva biopankkitoiminta.

Lue Valviran uutiskirje 1/2015

Tilaa Valviran uutiskirje