Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Uusimmassa uutiskirjeessämme mm. terveysteknologian valvonnasta ja rekistereistä

Uusimmassa uutiskirjeessämme mm. terveysteknologian valvonnasta ja rekistereistä

27.11.2018 16:24 / Uutinen

Oulaskankaan sairaalan synnytystoimintaa koskeva Valviran päätös on herättänyt paljon kysymyksiä.  Ylijohtaja Markus Henriksson kuvaa blogissaan asiaa koskevaa valvontaa ja päätöksen perusteluita.

Uutiskirjeessämme on ajankotaiskatsaus terveysteknologian valvonnasta. Hallitus on esittänyt vuoden 2019 talousarvioesityksessä lisäresursseja terveysteknologian EU:n lääkinnällisten laitteiden uusien asetusten toimeenpanoa varten ja terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden (TLT) -rekistereiden uudistamiseen. Rekisteriuudistuksen tavoitteena on tehostaa valvontatyötä nopealla ja luotettavalla tiedon saatavuudella sekä toimia saumattomasti yhteydessä eurooppalaiseen lääkinnällisten laitteiden tietokantaan, EUDAMEDiin. Asetusten tuomat muutokset tiukentavat laitteille sekä koko valmistus- ja jakeluketjulle asetettuja vaatimuksia ja vaikuttavat työllistävästi terveysteknologian valvontaan.

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden laillistamisen ja nimikesuojauksen sähköinen asiointi on toistaiseksi käytössä Suomessa kouluttautuneille lääkäreille, hammaslääkäreille, proviisoreille, farmaseuteille, psykologeille, ravitsemusterapeuteille ja puheterapeuteille. Erikoislääkärien ja erikoishammaslääkärien hakemukset ovat toistaiseksi sähköisen asioinnin ulkopuolella.

Valviran uudistetun terveydenhuollon kantelujen käsittelyprosessin tulokset näkyvät. Lakimuutokset vahvistivat muistutusmenettelyn asemaa ensisijaisena keinona selvittää terveydenhuollon toimintayksikössä potilaan kokemia epäkohtia. Näin myös toimintayksikköjen omavalvonta vahvistuu.

Psykoterapeuttien keskuudessa on ilmennyt epäselvyyttä siitä, pitääkö heidän laatia potilasasiakirjamerkintöjä antamastaan psykoterapiasta. Terveydenhuollon ammattihenkilöinä heillä on velvollisuus tehdä potilasasiakirjamerkinnät säännösten mukaisesti ja niiden edellyttämässä laajuudessa.

Sosiaalihuollon ammattihenkilöillä on velvollisuus rekisteröityä sosiaalialan ammattihenkilöiden keskusrekisteri Suosikkiin. Työnantajalla on velvollisuus varmistua työntekijän oikeudesta työskennellä sosiaalihuollon ammatissa. Valvira pyytää työnantajia henkilökuntaa rekrytoidessaan tarkistamaan sosiaalihuollon ammattioikeudet.

Muita aiheitamme ovat:

  • uusi ohje hammasamalgaamin käytöstä
  • päivitetty Suomen kansallinen laivatarkastusten soveltamisohje
  • kuntien terveydensuojeluviranomaisten koulutus talousveden laadunvalvontaan ja riskinarviontiin
  • Valvira mukana verkkokauppakampanjassa turvallisen verkko-ostamisen puolesta
  • mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen seminaarit  
  • valtakunnallisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan (TUKIJA) asettaminen

Valviran uutiskirje 4/2018