Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Uusimmassa uutiskirjeessämme mm. sote-palvelujärjestelmän tulevasta muutoksesta ja sosiaalihuollon ammattihenkilölaista

Uusimmassa uutiskirjeessämme mm. sote-palvelujärjestelmän tulevasta muutoksesta ja sosiaalihuollon ammattihenkilölaista

24.10.2017 10:02 / Uutinen

Hallituksen reformiministeriryhmä linjasi 5.10., että uusi Valtion lupa- ja valvontavirasto Luova aloittaa toimintansa 1.1.2020 yhtä aikaa uusien maakuntien kanssa. Samalla myös sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä muuttuu täysin. Muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin vastaamiseksi aloitimme tämän vuoden alussa Valviran ja aluehallintovirastojen Valvonnan pitkäjänteinen kehittäminen -hankkeen, jossa kehitämme tilannekuvaa ja yhtenäisiä käytäntöjä tulevaisuutta varten. Sosiaali- ja terveysalan valvojien tiivis yhteinen kehitystyö on tarpeen, jotta sote-valvonta on valmis aloittamaan yhtenäisenä kokonaisuutena Luovassa vuonna 2020, kirjoittaa Valviran ylijohtaja Markus Henriksson pääkirjoitusblogissaan.

Hallitus esittää täydennyksiä sosiaalihuollon ammattihenkilölakiin: kuntoutuksen ohjaajat lisätään ammattihenkilölakiin, sosiaalihuollon ammattihenkilöiden siirtymäaikaa jatketaan ja lähihoitajien kaksoisrekisteröintiä helpotetaan.

Valvira on julkaissut verkkosivuillaan päivitetyt hakuohjeet tiettyä sosiaalihuollon ammattioikeutta hakeville sekä tietoa sosiaalihuollon ammatissa toimimisesta. Kerromme uutiskirjeessämme myös, että sosiaalityöntekijöiden sähköinen asiointi helpottuu.

Ylilääkäri Riitta Aejmelaeus kirjoittaa Hollannissa tehdystä tutkimuksesta, jossa yksi ajankohtaisista tutkimuksen kohteista on luottamus ja sen merkitys. Tutkimuksessa selvitettiin, miten terveydenhuollossa ja erityisesti sen valvonnassa yleisesti käytettävät termit voidaan jäsentää niin, että ne olisivat kaikkien toimijoiden tunnistettavissa.

Vuorovaikutus potilaan ja hänen läheistensä sekä muun hoitotiimin kanssa on tärkeä osa lääkärin työtä. Vuorovaikutusongelmat ja kielitaidon puutteet on yksi keskeinen lääkärin ammattitaidon puutteen osa-alue, ilmenee ylitarkastaja Satu Räsäsen Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekuntaan tekemässä pro-gradu -opinnäytetyöstä.

Valvira kannattaa suurinta osaa hallituksen esittämistä muutoksista alkoholilakiin, osa ehdotuksessa esitetyistä muutoksista kuitenkin johtaa alkoholista aiheutuvien haittojen kasvuun. Uudistuksen toimeenpanoon olisi myös varattava riittävästi aikaa lain hyväksymisen jälkeen.

Olemme julkaisseet palvelulupauksemme, jolla haluamme kehittää toimintaamme ja lisätä toimintamme ennakoivuutta ja läpinäkyvyyttä.

Valviran uutiskirje 4/2017