Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Uusimmassa uutiskirjeessämme mm. Luova-viraston aloituksen siirtymisestä

Uusimmassa uutiskirjeessämme mm. Luova-viraston aloituksen siirtymisestä

5.9.2018 14:45 / Uutinen

Reformiministeriryhmän linjauksen mukaisesti Luova-viraston aloitus siirtyy vuoteen 2021 osana sote- ja maakuntauudistusta. Lisäajalla on myös myönteisiä puolia kunhan aika käytetään järkevällä tavalla. Valvira jatkaa tärkeän tehtävänsä hoitamista ja toimintansa järjestelmällistä kehittämistä myös pitkittyneessä muutostilanteessa, kirjoittaa ylijohtaja Markus Henriksson Valvojan vinkkelistä -blogissa.

Uutiskirjeestä ilmenee, miten Valvira toimii monella tavalla sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilasturvallisuuden ja turvallisen elinympäristön hyväksi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon päivystystoiminnassa tehdään paljon hyvää kehittämistyötä. Keskeisiä kehittämiskohteita ovat omavalvonta, tietojärjestelmät ja ruuhkatilanteiden ennakointi sekä sosiaalipäivystystoiminnan saatavuus ja saavutettavuus erityisesti harvaanasutuilla seuduilla.

Valvira on selvittänyt useita valvonta-asioita, joissa potilaan elintoimintoja ei ole seurattu asianmukaisesti. Suurin osa potilaista saa asianmukaista hoitoa, mutta Valvira on havainnut myös, että jotkut virheet toistuvat hoidossa.

Valvira ja Fimea ovat ilmaisseet huolensa klonatsepaamin off-label määräämisestä ja käytöstä.

Valvira kannattaa lausunnossaan  sosiaali- ja terveysministeriön luonnosta hallituksen esitykseksi genomilaiksi ja pitää tärkeänä, että genomikeskuksen toiminnan valvontaan liittyviä kysymyksiä arvioidaan kattavasti ottaen huomioon toiminnan eri osa-alueet. Genomilain on tarkoitus edistää genomitiedon vastuullista ja yhdenvertaista käyttöä ihmisten terveyden edistämiseksi ja sairauksien hoitamiseksi.

Kuntien päätösten lakisääteisessä ennakkoarviointimenettelyssä on parannettavaa, toteavat aluehallintoviratot, Valvira ja sosiaali- ja terveysministeriö, jotka ovat antaneet kunnille ohjauskirjeen.

Lastensuojelun määräajat ylittyivät 112 kunnassa. Lastensuojeluasiana vireillä olleiden palvelutarpeen arviointien käsittely alkoi noin 98-prosenttisesti lakisääteisen ajan kuluessa ja arvioinnit valmistuivat 93-prosenttisesti määräajassa.

Poikkeavatko yksityisiä sosiaalipalveluja koskevat luparatkaisut toisistaan riippuen siitä, käsitteleekö asian Valvira vai aluehallintovirasto? Eine Heikkinen, Eija Hynninen-Joensivu, Maija Gartman, Anssi Tulkki kirjoittavat aiheesta Valvojan vinkkelistä -blogissa:  Yhdenvertainen kohtelu, asiakkaan oikeudet ja valvontaviranomaisten yhteistyö lupahallinnossa – esimerkkinä Pipolakoti

Kaikkien alkoholilaissa tarkoitettujen luvanhaltijoiden tulee tehdä alkoholin omavalvontasuunnitelma viimeistään 31.12.2018 mennessä. Valvira on päivittänyt alkoholijuomien anniskelua ja vähittäismyyntiä koskevat ohjeensa. Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnasta on tietoa viranomaisten yhteisellä verkkosivustolla.

Sähkösavuketuotteiden vähittäismyynnistä on uusi ohje, jonka laatimiseen Valvira sai aihetta viime vuoden lopussa toteutetusta sähkösavukkeiden ja niissä käytettävien nesteiden vähittäismyyntipakkausten tuotevalvontaprojektista.

Kerromme uutiskirjeessämme myös, että

Lue Valviran uutiskirje 3/2018

Tilaa Valviran uutiskirje.