Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Uusimmassa uutiskirjeessämme mm. kiireettömään hoitoon pääsystä

Uusimmassa uutiskirjeessämme mm. kiireettömään hoitoon pääsystä

12.6.2015 14:45 / Uutinen

Kerromme uusimmassa uutiskirjeessämme, että Valvira laajentaa sähköistä asiointipalveluaan niin, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajat ja itsenäiset ammatinharjoittajat voivat ensi vuoden alusta alkaen panna vireille myös ilmoitus- ja lupa-asiat sähköisesti.

Erikoissairaanhoidon kiireettömään hoitoon pääsy kangertelee toistuvasti joissakin sairaanhoitopiireissä. Tästä nk. kuminauhailmiöstä olisi päästävä kestävään hoitoon pääsyn toteuttamiseen lisäämällä varhaisessa vaiheessa valvovien viranomaisten ja sairaanhoitopiirien yhteistyötä ja vuorovaikutusta, kirjoittaa ylijohtaja Marja-Liisa Partanen uutiskirjeemme pääkirjoitusblogissa.

Hoitolaitoksilla on velvollisuus tehdä pitkäaikaispotilailleen ja -asiakkailleen hoitosuunnitelma. Valvira korostaa, että päätös elvyttämättä jättämisestä, DNR-päätös, ei ole hoitosuunnitelma.

Yksityisen sosiaalihuollon ympärivuorokautisten palvelujen omavalvonta on toteutunut hyvin, mutta asiakkaiden itsemääräämisoikeuden toteuttamisessa on puutteitta. Vanhustenhuollon ja kehitysvammaistenhuollon asiakkaiden itsemääräämisoikeutta rajoitettiin eniten erillaisin toimenpitein, ilmenee Valviran keräämistä toimintakertomustiedoista vuodelta 2014.     

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä on herätty uudella tavalla arvioimaan hoidossa ja palveluissa käytettyjä rajoitustoimenpiteitä. Asiakaskeskeisen toimintakulttuurin kehittäminen vaatii sekä esimiehiltä että henkilökunnalta asenteiden ja erityisesti johtamiskulttuurin muutosta. Myös työkäytäntöjä on arvioitava asiakkaan näkökulmasta. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden itsemääräämisoikeudesta kirjoittaa lakimies Riitta Husso.

Muita uutiskirjeemme aiheita

  • pohjoismainen adoptiokeskusviranomaisten kokous, jonka isäntämaana tänä vuonna oli Suomi
  • sosiaali- ja terveydenhuollon omavalvontaseminaari, jonka Valvira järjestää 25.8.2015.

Valviran uutiskirjeeseen 3/2015

Tilaa uutiskirje tästä linkistä