Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Uusimmassa uutiskirjeessämme lääkehoidon turvallisuudesta

Uusimmassa uutiskirjeessämme lääkehoidon turvallisuudesta

23.10.2014 12:11 / Uutinen

Uusimmassa uutiskirjeessä (3/2014) keskitymme erityisesti lääkehoidon turvallisuutta koskeviin kysymyksiin. Valviran ja Fimean toiminnalla on paljon yhteisiä rajapintoja. Näiden virastojen keskinäinen yhteistyö on myös luontevaa, mutta näkökulma lääkeasioihin on eri. Valviran tehtävänä on tarkastella lääkkeisiin liittyviä asioita potilaiden hyvän ja turvallisen lääkehoidon, lääkitysturvallisuuden, kannalta.

Aiheesta kirjoittavat ylijohtaja Marja-Liisa Partanen ja ryhmäpäällikkö Markus Henriksson. Partanen tarkastelee kirjoituksessaan lääkehoitoon liittyviä kysymyksiä mm. terveydenhuollon kantelujen näkökulmasta: yli puolessa Valvirassa käsitellyistä terveydenhuollon kanteluista otetaan kantaa myös lääkehoitoon.

Henriksson puolestaan kirjoittaa aiheesta potilasturvallisuuden näkökulmasta. Potilaiden saaman lääkehoidon turvallisuus on potilasturvallisuuden yksi tärkeimmistä tekijöistä. Myös lääkkeiden väärinkäytön ehkäiseminen on osa potilasturvallisuutta.

Kerromme uutiskirjeessä myös siitä, miten lasten ja nuorten palvelut saataisiin paremmiksi mm. kehittämällä lastensuojelun ennaltaehkäisevää työtä ja parantamalla lastensuojelun toimijoiden välistä yhteistyötä.

Muita aiheitamme monien mielenkiintoisten ja tärkeiden aiheiden joukossa ovat myös:

- yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalveluiden omavalvontasuunnitelmaa koskevan Valviran määräyksen voimaantulo ensi vuoden alusta alkaen

- uudistuvat talousveden laatuvaatimukset

-asumisterveysohjeen muutos asumisterveysasetukseksi

- sidosryhmätilaisuutemme, Tukkuinfon, sadonkorjuu sekä

- miten omavalvonta mahdollistaa potilas- ja asiakasturvallisuuden toteutumisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä (Valviran seminaari Kuntamarkkinoilla 2014).

Valviran uutiskirje 3/2014

Tilaa Valviran uutiskirje