Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Uusimmassa uutiskirjeessämme kansainvälisten valvontakonferenssien antia

Uusimmassa uutiskirjeessämme kansainvälisten valvontakonferenssien antia

21.10.2015 15:26 / Uutinen

Valvira järjesti menestyksekkäästi syys-lokakuussa kolme kansainvälistä konferenssia, jotka ovat sosiaali- ja terveydenhuollon pohjoismainen valvontakonferenssi (Nordisk tillsynskonferens), Euroopan sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaorganisaatioiden verkoston EPSOn konferenssi ja terveysteknologian pohjoismaisten valvontaviranomaisten kokous.

Valvonnan tietoperusta on Ruotsisssa, Tanskassa ja Norjassa runsas, laatutyötä ja riskinarviointia on kehitetty järjestelmällisesti. Valvonnan vaikutuksia seurataan ja sen tuloksista ja hyvistä esimerkeistä kerrotaan valvonnan kohteille. Ruotsissa sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta on valjastettu palvelemaan kehittymistä.

Pohjoismaisen sosiaali- ja terveydenhuollon valvontakonferenssin tiedollista antia valvontatyöllemme ryhdytään työstämään ja soveltamaan käytäntöön: ”On erittäin tarpeellista lisätä yhteistyötä ja vuorovaikutusta pohjoismaisten ja eurooppalaisten kollegaorganisaatioiden kanssa järjestelmällisestä riskinarviointityöstä, valvonnan vaikuttavuuden mittaamisesta, yleensä valvonnan laatutyöstä ja omavalvonnasta”, kertoo ylijohtaja Marja-Liisa Partanen Valvojan vinkkelistä -blogissa julkaistussa haastattelussa.

Valvonnan rakenteisiin ja niiden valvonnalle tuomiin hyötyihin ja haittoihin paneuduttiin puolestaan Euroopan sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaorganisaatioiden verkoston EPSOn konferenssissa. Valvonnan tehokkuus ja riskianalyysi sekä E-Health -palveluja selvittäneen työryhmän työn tulokset olivat esillä konferenssissa.

Pohjoismaisten terveysteknologian valvontaviranomaisten kokouksessa nousivat esille ilmoitettujen laitosten valvonta, kotona käytettävien lääkintälaitteiden määrän kasvu sekä uudet tuotantomenetelmät kuten 3D-tulostus ja siihen liittyvät tuotevastuukysymykset. Myös riskiperusteisesta tehtävien priorisoinnista keskusteltiin kokouksessa.

Valviran uutiskirjeeseen 5/2015
Tilaa Valviran uutiskirje