Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Uusimmassa uutiskirjeessämme alkoholilain valvonnasta

Uusimmassa uutiskirjeessämme alkoholilain valvonnasta

18.12.2014 15:28 / Uutinen

Uusimmassa uutiskirjeessämme (4/2014) kerromme mm., mitä keinoja on käytettävissä suuren alkoholin kokonaiskulutuksen haittojaen ehkäisemiseksi maassamme sekä, miten Valvira ja aluehallintovirastot alkoholilupaviranomaisina toteuttavat alkoholihallinnon valvontaohjelmaa tavoitteenaan viihtyisät ja turvalliset kesätapahtumat. Aiheesta kirjoittaa ylijohtaja Marja-Liisa Partanen.

Kerromme myös, miksi Valvira ja aluehallintovirastot käynnistävät ensi tammikuun loppuun mennessä ohjaus- ja valvontatoimenpiteet lastensuojelun määräajat ylittäneissä 202 kunnassa.

Julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen suunnitelmallinen laatu- ja asiakasturvallisuustyö käynnistyy vuoden 2015 alussa. Lakimies Riitta Husso kirjoittaa omavalvonnasta laatutekijänä, joka parantaa palvelujen käyttäjien mahdollisuuksia osallistua palvelujen suunnitteluun ja toteutukseen.

Muita tärkeitä ajankohtaisia aiheitamme monien mielenkiintoisten ja tärkeiden aiheiden joukossa ovat

- opiskeluterveydenhuollon terveystarkastussuunnitelmat

- muistutusmenettelyn käyttöönotto kanteluasiassa

- hoidon tarpeen arviointi

- ensihoitoa koskeva selvitys

- ajantasainen kooste talousvesiasetuksesta

- yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajan ja itsenäisen ammatinharjoittajan toimintakertomukset.

Valviran uutiskirje 4/2014

Tilaa Valviran uutiskirje