Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Uusimmassa uutiskirjeessämme mm. Valviran toiminnasta vuonna 2015 ja sosiaalihuollon henkilöstön epäkohtien ilmoitusvelvollisuudesta

Uusimmassa uutiskirjeessämme mm. Valviran toiminnasta vuonna 2015 ja sosiaalihuollon henkilöstön epäkohtien ilmoitusvelvollisuudesta

2.3.2016 16:38 / Uutinen

Valvira on osoittanut, että sen toiminta on ollut vaikuttavaa vaativissakin olosuhteissa. Valvira pystyi viime vuonna edistämään voimakkaasti asiakas- ja potilasturvallisuutta ja varmistamaan väestön ja toiminnanharjoittajien yhdenvertaisuutta huolimatta niukkenevista resursseistaan. Erityistä huomiota Valvira kiinnitti mm. sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden omavalvonnan kehittämiseen ja tukemiseen ja valvonnan vuorovaikutteisiin menetelmiin. ”Valvonnan vaikuttavuus voidaan varmistaa toimintaa ja menetelmiä kehittämällä sekä päällekkäisyyksiä karsimalla”, kirjoittaa ylijohtaja Marja-Liisa Partanen.

Sosiaalialalla työskentelevän on kyettävä arvioimaan kriittisesti oman työskentelynsä ohella myös omaa organisaatiotaan, sen tavoitteita ja perusteita työyhteisön toiminnan kehittämiseksi. Työyhteisön asia on tunnistaa riittävän ajoissa asiakastyön epäkohdat ja uhat. Ilmoitusvelvollisuudella turvataan sosiaalihuollon asiakkaan hyvinvointia, mutta uskaltaako työntekijä ilmoittaa epäkohdista, pohtii lakimies Riitta Husso blogikirjoituksessaan.

Työyhteisön viestintäkulttuuri vaikuttaa merkittävästi siihen, kuinka herkästi sosiaalihuollon työntekijät raportoivat epäkohdista ja käsittelevät niitä. Myös yhteisen käsityksen luominen siitä, mitkä tapahtumat luokitellaan epäkohdiksi ja, millä tavalla niistä raportoidaan, voi työyhteisössä olla kehittymätöntä, kirjoittaa Lapin yliopiston yliopisto-opettaja Laura Tiitinen.

Sosiaalihuollon ammattihenkilölailla parannetaan ja turvataan asiakkaan oikeuksia aiempaa paremmin. Se tuo sosiaalihuollon henkilöstölle oikeuksia ja velvollisuuksia, ja Valvirakin saa uusia velvoitteita ja tehtäviä, ylitarkastaja Pekka Ojaniemi kirjoittaa.

Lastensuojelun ja toimeentulotuen määräajat ylittyivät edelleenkin, mutta määräajat ylittäneitä kuntia on reilusti vähemmän kuin aiemmin. Määräaikojen ylitykset ovat kahdessa vuodessa vähentyneet lähes puolella samalla, kun määräaikojen ylitysten kestot ovat lyhentyneet. Lastensuojelun ja toimeentulotuen määräaikojen valvonnan painopistettä siirretään kohti kuntien omavalvontaa. Aiheesta kirjoittavat ylitarkastajat Lilli Autti ja Marita Raassina.

Meneillään olevassa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa olisi tärkeää poistaa lupa-, ohjaus- ja valvontaprosessien päällekkäisyyksiä. Asioinnin kannalta olisi selkeintä, että olisi yksi valtakunnallinen valvontavirasto, jolla olisi alueellisia yksiköitä, kirjoittaa sosiaalineuvos Hanna Ahonen blogikirjoituksessaan.

Muita aiheitamme:
-    Valvira selvitys vanhusten kaltoinkohtelun esiintymisestä vanhustenhuollossa
-    sosiaalihuollon ammattioikeuksien hakuohjeet
-    1.1.2016 voimaan tulleen terveydenhuollon ammattihenkilölain muutokset
-    alkoholilain turhien normien purkaminen
-    anniskelulupien peruuttamiset vuonna 2015
-    alkoholijuomien myyntiaikojen omavalvonta kauppojen aukioloaikojen vapauduttua.

Valviran uutiskirje 1/2016 (2.3.2016)

Tilaa uutiskirje tästä linkistä