Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Uusia keinoja vesihuollon riskien hallintaan

Uusia keinoja vesihuollon riskien hallintaan

17.6.2015 13:13 / Uutinen

Veden laatuun liittyvien terveys- ja ympäristöriskien hallinta helpottuu. Talousvettä toimittavat laitokset, jäteveden puhdistuslaitokset ja viranomaiset saavat käyttöönsä helppokäyttöisen internetpohjaisen ohjelmiston, jonka avulla kukin laitos voi suunnitella omaa riskien hallintaansa. Tavoitteena on tunnistaa talousveden laatua uhkaavat vaarat, saada laadultaan turvallista talousvettä kaikissa olosuhteissa ja varautua vesihuollon häiriötilanteisiin. Tästä hyötyvät sekä laitokset, asiakkaat että viranomaiset.

Riskienhallintaohjelmisto, joka on laitoksille ja viranomaisille maksuton parantaa vedentuotantoketjun riskien hallintaa raakaveden muodostumisalueelta vedenottamon, veden käsittelyn ja vedenjakelun kautta kuluttajan hanaan.

Ohjelmiston käyttöön otto on osa vesien turvallisuuden toimenpideohjelman toimeenpanoa (WSP, Water Safety Plan), jonka tarkoituksena on tunnistaa koko vedentuotantoketjuun liittyvät riskit ja hallita niitä talousveden laadun turvaamiseksi.

Lisätietoja

Uusia keinoja vesihuollon riskien hallintaan (sosiaali- ja terveysministeriön, ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön tiedote 17.6.2015)

Talousveden toimenpideohjelma - Water Safety Plan

Lisätietoja Valvirassa antavat
ylitarkastaja Jaana Kilponen, p. 0295 209 621
ylitarkastaja Päivi Aalto, p. 0295 209 602