Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Uusi ohje lastensuojelun jälkihuollon järjestämisestä korostaa hyvinvointialueiden välistä yhteistyötä

Uusi ohje lastensuojelun jälkihuollon järjestämisestä korostaa hyvinvointialueiden välistä yhteistyötä

9.12.2022 10:00 / Uutinen

Valvontaviranomaisten saamien tietojen mukaan kunnissa on ollut epäselvyyttä lastensuojelun jälkihuollon järjestämisessä tilanteissa, joissa nuori asuu muualla kuin sijoittajakunnassa. Valviran ja aluehallintoviraston laatima ohje täsmentää jälkihuollon järjestämistä ja toteuttamista koskevia menettelytapoja sekä laissa säädettyä viranomaisten yhteistyövelvoitetta tilanteissa, joissa nuori asuu sijaishuollon jälkeen muualla kuin sijoittajahyvinvointialueella.

Hyvinvointialueen vastuulla on järjestää nuorelle hänen tarpeisiinsa vastaava jälkihuolto sijaishuollon päättymisen jälkeen.

Jälkihuollon järjestämisessä on avainasemassa lapsen edun mukainen hyvinvointialueiden yhteistyö. Tämä tarkoittaa aitoa hyvinvointialueiden yhteistoimintaa, asioista sopimista ja sujuvaa neuvotteluyhteyttä lapsen tai nuoren yksilöllisten tarpeiden mukaisen jälkihuollon toteuttamiseksi.

Jälkihuollon kustannuksista vastaa se hyvinvointialue, joka on vastannut sijaishuollon kustannuksista. Palvelut tulee järjestää lapsen tarpeiden mukaisesti, eikä niihin siten voi määrätä hintakattoa tai enimmäismäärää.

Valvontaviranomaiset painottavat lisäksi, että nuorella tulee olla tiedossaan hänen asioistaan vastaava sosiaalityöntekijä, kehen hän voi olla tarvittaessa yhteydessä. 

Tutustu ohjeeseen lastensuojelun jälkihuollon järjestämisestä (pdf).

Lisätietoja:
Etelä-Suomen aluehallintovirasto sosiaalihuollon ylitarkastaja Elina Haahti, 0295 016 440
Itä-Suomen aluehallintovirasto sosiaalihuollon ylitarkastaja Satu Syrjälä, 0295 016 944
Lapin aluehallintovirasto sosiaalihuollon ylitarkastaja Marjut Aikio, 0295 017 384
Lounais-Suomen aluehallintovirasto sosiaalihuollon ylitarkastaja Sini Virtanen, 0295 018 017
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto ylitarkastaja Päivi Ahvenus, 0295 018 575
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto sosiaalihuollon ylitarkastaja Saku Vaskivuo, 029 501 7587
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto lakimies Päivi Vuorinen, 0295 209 402
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto ylitarkastaja Taija Jokimaa-Frusti, 0295 209 323

Aluehallintovirastojen sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@avi.fi ja Valviran sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@valvira.fi