Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Uudet muoviset vesijohdot aiheuttaneet paikoin haju- ja makuhaittoja talousveteen

Uudet muoviset vesijohdot aiheuttaneet paikoin haju- ja makuhaittoja talousveteen

7.7.2014 16:23 / Uutinen

Ympäristöministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö ovat antaneet yhteisen tiedotteen tietyistä uusista muovisista vesijohdoista aiheutuneista talousveden haju- ja makuhaitoista. Haittojen laajuuden ja syiden tutkimista jatketaan. Havainnot on tehty uusissa tai vastikään putkiremontoiduissa rakennuksissa.

VTT Expert Service Oy:n selvityksen mukaan kahden eri valmistajan tiettyjen muovisten PEX-putkierien putket eivät täytä vaadittavaa teknistä tasoa. Ympäristöministeriö on tiedottanut asiasta kyseisten tuotteiden valmistajille sekä teettää yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa jatkoselvityksiä, jotta esimerkiksi haittojen laajuudesta ja syistä saadaan lisätietoja.

Näyttöä terveydellisestä vaarasta ei ole ole todettu.

Aiheesta lisää STM:n ja YM:n yhteisestä tiedotteesta