Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Uudessa organisaatiossa sosiaalihuollon ja terveydenhuollon lupa- ja valvonta-asiat käsitellään yhdellä osastolla

Uudessa organisaatiossa sosiaalihuollon ja terveydenhuollon lupa- ja valvonta-asiat käsitellään yhdellä osastolla

4.1.2021 11:25 / Uutinen

Valviran organisaatio uudistui 1.1.2021. Uusi organisaatio muodostuu kahdesta substanssiosastosta, jotka ovat sosiaali- ja terveydenhuolto-osasto sekä terveys, oikeudet ja tuoteturvallisuus -osasto. Sosiaali- ja terveydenhuolto-osasto keskittyy sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontatehtäviin.  Terveys, oikeudet ja tuoteturvallisuus -osaston tehtäviin kuuluvat sote-ammattioikeuksia koskevat hakemusasiat sekä alkoholi-, tupakka- ja muut ympäristöterveysasiat.

Lisäksi Valvirassa on edelleen hallinto-osasto sekä viestintä ja johdon tuki. Valviran yhteydessä toimiva valtakunnallinen lääketieteellinen tutkimuseettinen toimikunta TUKIJA jatkaa edelleen hallinto-osastolla.

Adoptiolautakunta sekä sote-ammattihenkilöiden valvontalautakunta toimivat sosiaalihuolto- ja terveydenhuolto-osastolla. Raskauden keskeyttämis- ja steriloimisasioiden lautakunta toimii terveys, oikeudet ja tuoteturvallisuus -osastolla, jonne sijoittuvat myös hedelmöityshoitoihin liittyvät tehtävät.

Laaja-alainen asiantuntemus vahvistuu

Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon lupa- ja valvonta-asioiden asiantuntijat työskentelevät nyt samalla osastolla, mikä vahvistaa Valviran jo entuudestaan laaja-alaista asiantuntemusta ja selkiyttää toimintaa asiakkaiden suuntaan. Organisaatiomuutoksella Valvira vastaa myös muuttuneen toimintaympäristön tarpeisiin ja tehostaa strategian toimeenpanoa. Toimintatapojen ja prosessien kehittämiseen on nyt entistä paremmat mahdollisuudet. 
 
Valviran organisaatio 1.1.2021 alkaen (Valvira.fi)
Valviran tehtävät