Ihmisiä pöydän ääressä.
Valvojan vinkkelistä

Sisältöjulkaisija

null Uuden tupakkalain soveltamisalue laajeni

Uuden tupakkalain soveltamisalue laajeni

Reetta Honkanen 17.10.2016 / päivitetty 17.10.2016 15:16

Uusi tupakkalaki tuli voimaan elokuun puolivälissä. Kyseessä oli kokonaisuudistus, jonka myötä kumottiin vuoden 1976 tupakkalaki  Muutokset olivat osittain hyvinkin merkittävät. Uuden lain myötä tupakkalain soveltamisalue laajeni perinteisistä tupakkatuotteista käsittämään myös sähkösavukkeet ja niissä käytettävät nesteet sekä poltettavaksi tarkoitetut kasviperäiset tuotteet. Samalla Valviran tehtävät laajenivat muun muassa tuotteiden valvonnan suhteen. Nykyään Valviralle kuuluu tupakkatuotteiden tuotevalvonnan lisäksi myös esimerkiksi sähkösavukkeiden ja niissä käytettävien nikotiininesteiden tuotevalvonta.

Myös tupakkalain alaisten tuotteiden vähittäismyyntiä koskevissa säännöksissä tapahtui muutoksia. Vähittäismyyntilupa laajeni nikotiininesteiden myyntiin, eikä nikotiininesteitä näin ollen saa myydä ilman tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupaa. Esilläpitokielto ulotettiin koskemaan tupakkatuotteiden ja niiden tavaramerkkien lisäksi nikotiininesteitä, sähkösavukkeita ja tupakanvastikkeita. Tämän lisäksi uusi laki toi mukanaan muutoksia ikärajoituksiin, eikä alle 18-vuotiaille uuden lain mukaan saa myydä tai muutoin luovuttaa tupakkatuotteita, nikotiininesteitä, tupakan vastikkeita, tupakointivälineitä tai sähkösavukkeita.

Uuden tupakkalain voimaantulo tarkoitti suuria muutoksia sekä valvovien viranomaisten että toiminnanharjoittajienkin kannalta.

Uuden tupakkalain myötä myös tupakointikieltosäännöksiä uudistettiin. Vuodenvaihteen jälkeen taloyhtiön on mahdollista hakea tupakointikieltoa myös sellaisiin asuntoyhteisön tiloihin ja alueille, jotka ovat asukkaiden hallussa. Tällaisia ovat esimerkiksi itse asunto tai asuntoon kuuluva parveke. Tupakointitiloja koskevaa sääntelyä yhdenmukaistettiin niin, että ravintoloihin ja muihin sisätiloihin rakennettavaa tupakointitilaa koskee pääsääntöisesti samat edellytykset. Tupakointikiellot ja -rajoitukset koskevat myös sähkösavukkeiden ja kasviperäisten poltettavaksi tarkoitettujen tuotteiden käyttöä.

Uuden tupakkalain voimaantulo tarkoitti suuria muutoksia sekä valvovien viranomaisten että toiminnanharjoittajienkin kannalta. Kokonaisuudistukset ovat aina haasteellisia, eikä tupakkalaki tehnyt tähän poikkeusta. Uudessa laissa on sen voimaantulon jälkeen havaittu joitakin virheitä ja puutteita. Erityisesti laissa olevat siirtymäsäännökset ovat puhututtaneet ja aiheuttaneet joitakin epäselvyyksiä lain toimeenpanossa. Hallitus onkin esittänyt uuteen tupakkalakiin muutoksia, jotka tulisivat voimaan lähiaikoina.

Reetta Honkanen

ylitarkastaja

Kommentit (0)

Lisää kommentti
Ei kommentteja vielä.