Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Uuden palveluntuottajarekisterin kilpailutuksen ennakkoilmoitus on julkaistu

Uuden palveluntuottajarekisterin kilpailutuksen ennakkoilmoitus on julkaistu

31.12.2021 10:00 / Uutinen

Valvira valmistelee uuden Soteri-rekisterin hankintaa, jonka ennakkoilmoitus on julkaistu julkisten hankintojen palvelu Hilmassa.

Soteri on uusi lupa- ja valvontaviranomaisten rekisteri, jonne kootaan perustiedot kaikista yksityisistä ja julkisista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajista sekä yksityisistä varhaiskasvatuksen palveluntuottajista. Soteri toimii myös valvontatiedon rekisterinä. Rekisterin tiedot palvelevat Valviran ja aluehallintovirastojen sekä useiden sidosryhmien tiedontarpeita.

Soteri korvaa nykyiset erilliset rekisterit ja toimii sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatio- ja valvontatietojen sekä yksityisen varhaiskasvatuksen lupatietojen master- eli perusrekisterinä. Käyttöönoton jälkeen tietoja ylläpidetään vain Soterissa. Soterista on tavoitteena tehdä asiakaslähtöinen sähköinen palvelu, joka helpottaa palveluntuottajien ja viranomaisten asiointia.

Soteri on tärkeä osa Valviran digitaalisten palvelujen laajentamista ja hallitusohjelman digitalisaation edistämisen ohjelmakokonaisuutta

Kaksi merkittävää kilpailutettavaa kokonaisuutta

Soterin hankintaan on yhdistetty myös toinen kilpailutettava kokonaisuus. Samassa kilpailutuksessa on mukana Sampo-järjestelmäkokonaisuuden ylläpito ja kehittäminen sekä Valviran yleinen sovelluskehitys. Sampo on sähköisen hallinnon kokonaisuus, joka muodostuu sähköisestä asiointipalvelusta, asiankäsittelyn työpöydästä, asianhallintajärjestelmästä ja julkisesta tietopalvelusta. Yhdistetyn hankinnan tavoitteena on jatkokehittää sähköisen asioinnin hallintajärjestelmän kokonaisuutta. Järjestelmätoimittaja voi valita, jättääkö tarjouksen Soteriin, Sampo-kokonaisuuteen vai molempiin.

Varsinaiset kilpailutukset on tavoitteena aloittaa helmikuussa.  

Lisätietoja:

Tietohallintopäällikkö Oskari Halttunen, 0295 209 220
Hankepäällikkö Katja Turunen, 0295 209 511

Soteri-rekisterin kilpailutuksen ennakkoilmoitus (hankintailmoitukset.fi)

Lisätietoa Soterista (valvira.fi)