Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Ulkomaiset lääkemääräykset ja suomalaisen lääkärin velvollisuudet

Ulkomaiset lääkemääräykset ja suomalaisen lääkärin velvollisuudet

26.7.2013 13:38 / Uutinen

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira, muistuttaa, että lääkäri vastaa kaikista antamistaan lääkemääräyksistä. Lääkärin on toimittava kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Sosiaali- ja terveysministeriön lääkkeen määräämisestä antaman asetuksen (1088/2010) mukaan lääkkeen määrääjä saa määrätä lääkkeitä vain henkilölle, jonka lääkityksen tarpeesta hän on varmistunut omalla tutkimuksellaan tai muulla luotettavalla tavalla. Lääkemääräyksen antaminen ja uusiminen edellyttävät, että lääkkeen määrääjä on henkilökohtaisesti tutkinut potilaan edellisen vuoden aikana. Tästä voidaan poiketa vain tilanteissa, joissa lääkäri voi potilasasiakirjojen tai muiden tietojen perusteella luotettavasti varmistua lääkehoidon tarpeesta ja turvallisuudesta.

Lääkehoidosta tulee päättää yhteisymmärryksessä potilaan kanssa, ja lääkkeen määrääjän tulee antaa potilaalle riittävät tiedot lääkkeen käyttötarkoituksesta ja käytöstä.

Lääkärin pitää myös laatia potilasasiakirjat kaikista hoitamistaan potilaista Sosiaali- ja terveysministeriön potilasasiakirjoista antaman asetuksen (298/2009) mukaisesti. Lääkkeen määrääjän tulee kirjata kaikki antamansa ja uusimansa lääkemääräykset ja lääkemääräysten perusteet potilasasiakirjoihin.

Puhelimitse annetut lääkemääräykset on tarkoitettu vain poikkeustilanteita varten, ja silloinkin on noudatettava, mitä lääkkeen määräämisestä, potilasasiakirjojen laadinnasta ja terveydenhuollon ammattihenkilön oikeuksista ja velvollisuuksista säädetään.

Jos lääkäri määrää lääkkeen, hänen on tutkittava potilas ja otettava vastuu hoidosta sekä laadittava asianmukaiset potilasasiakirjat. Lääkäri ei voi vain kirjoittaa ulkomailla annetun lääkemääräyksen tilalle suomalaista reseptiä.

Fimean ohje: Ulkomaisten reseptien toimittaminen apteekista

Lue lisää:

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkkeen määräämisestä (1088/2010)
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (289/2009)

Lisätietoja:

Markus Henriksson, lääkintöneuvos, p. 0400 626 922
Tarja Holi, johtaja, p. 0400 838 713