Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä
Valittu osio: Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

null Ulkomailla kouluttautuneiden hammaslääkäreiden laillistusmenettely uudistui

Ulkomailla kouluttautuneiden hammaslääkäreiden laillistusmenettely uudistui

26.4.2021 10:00 / Uutinen

Valvira on uudistanut ulkomailla hammaslääkärikoulutuksen suorittaneiden hammaslääkäreiden laillistusmenettelyä.

Toisessa EU/ETA-valtiossa kouluttautuneella kaksi vaihtoehtoa

Jos toisessa EU/ETA-valtiossa kouluttautuneen opiskelumaassa vaaditaan ammatinharjoittamisoikeuden saamiseksi tutkinnon jälkeinen harjoittelu, mutta laillistusta hakeva ei ole sitä suorittanut, hän voi palata opiskelumaahansa ja tehdä harjoittelun siellä. Harjoittelun lisäksi hänen täytyy hankkia ammattipätevyysdirektiivin mukainen liiteasiakirja. Sen jälkeen Valvira soveltaa laillistushakemuksen käsittelyyn automaattista ammattipätevyyden tunnustamisjärjestelmää.

EU/ETA-valtiossa kouluttautunut voi hakea laillistusta myös ilman harjoittelua. Silloin Valvira tekee ulkomailla hankitun pätevyyden vertailun Suomessa vaadittavaan pätevyyteen EU-oikeuden yleisten periaatteiden nojalla. Valvira käyttää vertailussa apuna suomalaisen yliopiston antamaa lausuntoa, joka on laillistusta hakevalle maksullinen. Jos hakijan ammattipätevyys ei yliopiston antaman lausunnon perusteella vastaa Suomessa vaadittavaa ammattipätevyyttä, Valvira tekee kielteisen päätöksen. Tällöin hakijan tulee täydentää koulutustaan ja hakea sen jälkeen laillistusta uudestaan.

EU/ETA-alueen ulkopuolella tutkinnon suorittaneelta edellytetään vähintään vuoden pituista työskentelyä toimiluvalla

Uudistetun laillistusmenettelyn mukaan EU/ETA-alueen ulkopuolella kouluttautuneen hammaslääkärin täytyy pätevyyskuulustelujen suorittamisen jälkeen työskennellä Valviran myöntämällä toimiluvalla vähintään yhden vuoden ajan. Tämän jälkeen hän voi hakea Valviralta itsenäisen hammaslääkärin ammatinharjoittamisoikeutta. Toimilupa on mahdollista saada kerrallaan enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Lisätietoja:

Ryhmäpäällikkö Maarit Mikkonen, 0295 209 561
Ylitarkastaja Katri Romanov, 0295 209 556

Terveydenhuollon ammattioikeuksien hakemusohjeet (valvira.fi)